Ældrerådet i Aarhus Kommune

Æl­dre­rådet er talerør for alle over 60 år i forhold til kommunen.

Rådets opgave er at rådgive Aarhus Byråd om, hvordan politikken skal være for de ældre i Aarhus Kommu­ne. Det betyder blandt andet, at Ældrerådet udtaler sig om alle by­råds­indstil­linger, der handler om forhold for ældre, inden de sendes til Byrådet.

Ud over de sager, der automatisk kommer forbi Æl­­drerådets bord, kan rådet tage alle de sager op, det har lyst til, og udtale sig om alt, der har speciel betydning for ældre.

Generelt om Ældreråd

Der findes 98 ældreråd i Danmark – et i hver kommune. Ældrerådets opgaver er at rådgive kommunalpolitikere i alle forhold, der vedrører ældrebefolkningen.

Der er i Århus valg til Ældrerådet hvert 4. år, og valgperioden følger Byrådets valgperiode.

Ældrerådene er lovfæstede, og dets medlemmer vælges ved direkte valg blandt og af kommunens borgere, der på valgdagen er fyldt 60 år.

Reception for afgående og nye ældrerådsmedlemmer

Den 7. december 2017 havde Rådmand Jette Skive, Sundhed og Omsorg, inviteret de afgående og nye medlemmer af Ældrerådet til en uformel reception på Aarhus Rådhus i Receptionslokalet.

Receptionen startede med fotografering af det nye Ældreråd på rådhustrappen. Desværre var Mogens Jensen fraværende, da han var på ferie.

Efterfølgende var der pæne takketaler af Rådmand Jette Sive og Formand for Ældrerådet Jan Radzewicz.

Det vellykkede arrangement med små snacks og vin eller vand afsluttede med, at alle medlemmer, nye og gamle, fik en buket blomster med hjem.

Sundhed og Omsorgs fotograf Allen Witte tog også billeder ved receptionen.

Redaktør: Carl Aksel Kragh Sørensen - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation