Nyheder

Ældrerådsvalg 2021

Oktober
uge 39 og uge 40

Til oversigten

INFO

Ældrerådet i Aarhus Kommune – Hvad er det? Ældrerådet er et folkevalgt organ for 60+ årige, der har til opgave at rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som kontaktorgan mellem ældre borgere og Byrådet ved tilrettelæggelsen af kommunens ældrepolitik.


Læs mere her: www.aarhus.dk/aeldreraadsvalg

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation