Ældrerådet i Aarhus Kommune

Æl­dre­rådet er talerør for alle over 60 år i forhold til kommunen.

Rådets opgave er at rådgive Aarhus Byråd om, hvordan politikken skal være for de ældre i Aarhus Kommu­ne. Det betyder blandt andet, at Ældrerådet udtaler sig om alle by­råds­indstil­linger, der handler om forhold for ældre, inden de sendes til Byrådet.

Ud over de sager, der automatisk kommer forbi Æl­­drerådets bord, kan rådet tage alle de sager op, det har lyst til, og udtale sig om alt, der har speciel betydning for ældre.

Generelt om Ældreråd

Der findes 98 ældreråd i Danmark – et i hver kommune. Ældrerådets opgaver er at rådgive kommunalpolitikere i alle forhold, der vedrører ældrebefolkningen.

Der er i Århus valg til Ældrerådet hvert 4. år, og valgperioden følger Byrådets valgperiode.

Ældrerådene er lovfæstede, og dets medlemmer vælges ved direkte valg blandt og af kommunens borgere, der på valgdagen er fyldt 60 år.

Care Ware Borgerprisen 2018

I Care Ware dagene 2018 i april måned blev der gennemgået omkring 70 produkter, som alle skulle vurderes, så vi til sidst fik én vinder af Borgerprisen. – Overordnet skulle vi vurdere de teknologiske løsningers værdi for borgeren.

Produkterne var inddelt i 4 fokusområder med ca. 13 produkter i hvert område

Læs mere her

Redaktør: Carl Aksel Kragh Sørensen - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation