Ældrerådet i Aarhus Kommune

Vigtig meddelelse

Ældrerådet i Aarhus Kommune har ændret e-mailadresse.

Fra den 15. okt. 2018 kan den nye e-mailadresse anvendes: aarhus.aeldreraad@gmail.com

Således nedlægges den gamle e-mailadresse fra 31. okt. 2018: aeldreraadet@post.tele.dk

 

Med venlig hilsen

Carl Aksel Kragh Sørensen / Sekretær
Anne Grethe Borghelt / Webmaster

Er du digitalt nysgerrig?

Kom og hør om nogle af de digitale løsninger, som også er relevante for seniorer.
Aarhus Kommune afholder i samarbejde med Ældrerådet og Ældre Sagen i Aarhus et informationsarrangement, hvor du kan lære om nogle af de mange spændende muligheder. Vi fortæller blandt andet om parkeringsapps, e-reolen, om mulighederne for digital hjælp til pårørende, og så giver vi tips til, hvordan man holder styr på sine mange koder.

Hvor: Risskov Bibliotek

Hvornår: Mandag den 12. november klokken 10-11.30

Tilmelding: Arrangementet er gratis. Du skal blot tilmelde dig på www.aakb.dk eller ved at ringe til Risskov Bibliotek på 89 40 95 00.

Æl­dre­rådet er talerør for alle over 60 år i forhold til kommunen.

Rådets opgave er at rådgive Aarhus Byråd om, hvordan politikken skal være for de ældre i Aarhus Kommu­ne. Det betyder blandt andet, at Ældrerådet udtaler sig om alle by­råds­indstil­linger, der handler om forhold for ældre, inden de sendes til Byrådet.

Ud over de sager, der automatisk kommer forbi Æl­­drerådets bord, kan rådet tage alle de sager op, det har lyst til, og udtale sig om alt, der har speciel betydning for ældre.

Generelt om Ældreråd

Der findes 98 ældreråd i Danmark – et i hver kommune. Ældrerådets opgaver er at rådgive kommunalpolitikere i alle forhold, der vedrører ældrebefolkningen.

Der er i Århus valg til Ældrerådet hvert 4. år, og valgperioden følger Byrådets valgperiode.

Ældrerådene er lovfæstede, og dets medlemmer vælges ved direkte valg blandt og af kommunens borgere, der på valgdagen er fyldt 60 år.

Brunch arrangement d. 30. september 2018

Søndag d. 30.sept. 2018 blev der afholdt et meget vellykket brunch arrangement på lokalcenter ”Kildevang” i Mårslet.

Vi havde fået en donation fra Genlydspuljen til afholdelse af arrangementet…

Læs mere her

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation