Ældrerådet i Aarhus Kommune

Vigtig meddelelse

Ældrerådet i Aarhus Kommune har ændret e-mailadresse.

Fra den 15. okt. 2018 kan den nye e-mailadresse anvendes: aarhus.aeldreraad@gmail.com

Således nedlægges den gamle e-mailadresse fra 31. okt. 2018: aeldreraadet@post.tele.dk

 

Med venlig hilsen

Carl Aksel Kragh Sørensen / Sekretær
Anne Grethe Borghelt / Webmaster

Æl­dre­rådet er talerør for alle over 60 år i forhold til kommunen.

Rådets opgave er at rådgive Aarhus Byråd om, hvordan politikken skal være for de ældre i Aarhus Kommu­ne. Det betyder blandt andet, at Ældrerådet udtaler sig om alle by­råds­indstil­linger, der handler om forhold for ældre, inden de sendes til Byrådet.

Ud over de sager, der automatisk kommer forbi Æl­­drerådets bord, kan rådet tage alle de sager op, det har lyst til, og udtale sig om alt, der har speciel betydning for ældre.

Generelt om Ældreråd

Der findes 98 ældreråd i Danmark – et i hver kommune. Ældrerådets opgaver er at rådgive kommunalpolitikere i alle forhold, der vedrører ældrebefolkningen.

Der er i Århus valg til Ældrerådet hvert 4. år, og valgperioden følger Byrådets valgperiode.

Ældrerådene er lovfæstede, og dets medlemmer vælges ved direkte valg blandt og af kommunens borgere, der på valgdagen er fyldt 60 år.

Jomfrurejse med Letbanen fra Lisbjerg til Odder

Min kone og jeg bestemte at vi ville køre en tur med letbanen søndag den 26. august 2018.
Vi ville ”ud og se, men ikke med DSB”. – Det var Letbanen i Aarhus Kommune, der måtte testes.

Læs mere her

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation