Nyhed

Læserbrev om Fremmødevalg til Ældrerådet efteråret 2021.
“Opfordring”
–> En høj stemmeprocent giver ligitimitet

INFO

Ældrerådet i Aarhus Kommune – Hvad er det? Ældrerådet er et folkevalgt organ for 60+ årige, der har til opgave at rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som kontaktorgan mellem ældre borgere og Byrådet ved tilrettelæggelsen af kommunens ældrepolitik.


Læs mere her: http://www.aeldreraadaarhus.dk/annonce-i-lokalavis-aarhus-onsdag-om-aeldreraadet/

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation