Ældrerådet i Aarhus Kommune

Vigtig meddelelse 

INFO – Flyttedag…

Ældrerådet i Aarhus kommune er flyttet til ny adresse sammen med den øvrige forvaltning for Sundhed og Omsorg.

  • Er flyttet fra Frichsparken til Grøndalsvej 2, 8260 Viby

Flytningen er effektueret og er sket på grund af, at lokalerne i Frichsparken skal bruges til andet formål.

Bemærk vores mailadr.: aarhus.aeldreraad@gmail.com

Ny bestyrelse i Danske Ældreråd

Landsorganisationen Danske Ældreråd valgte for nylig Mogens Rasmussen som ny formand. Nu har
bestyrelsen konstitueret sig med to nye næstformænd. I alt er der fem nye bestyrelsesmedlemmer.
Valgkreds 3, den østlige del af Region Midtjylland, er stærkt repræsenteret i landsorganisationens bestyrelse
ved Carl Aksel Kragh Sørensen. – Jeg sidder i Ældrerådet i Aarhus Kommune.

Til oversigten

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation