Ældrerådet i Aarhus Kommune

Æl­dre­rådet er talerør for alle over 60 år i forhold til kommunen.

Rådets opgave er at rådgive Aarhus Byråd om, hvordan politikken skal være for de ældre i Aarhus Kommu­ne. Det betyder blandt andet, at Ældrerådet udtaler sig om alle by­råds­indstil­linger, der handler om forhold for ældre, inden de sendes til Byrådet.

Ud over de sager, der automatisk kommer forbi Æl­­drerådets bord, kan rådet tage alle de sager op, det har lyst til, og udtale sig om alt, der har speciel betydning for ældre.

Generelt om Ældreråd

Der findes 98 ældreråd i Danmark – et i hver kommune. Ældrerådets opgaver er at rådgive kommunalpolitikere i alle forhold, der vedrører ældrebefolkningen.

Der er i Århus valg til Ældrerådet hvert 4. år, og valgperioden følger Byrådets valgperiode.

Ældrerådene er lovfæstede, og dets medlemmer vælges ved direkte valg blandt og af kommunens borgere, der på valgdagen er fyldt 60 år.

FN’s internationale Ældredag den 1. okt. 2017

Dagens tema var:
Hvordan kan vi drage nytte af ældres erfaring, indsats og frivillighed i fremtidens samfund?

Arrangementet blev afholdt på Aarhus Universitet i Richard Mortensen salen i samarbejde mellem Ældrerådet i Aarhus Kommune, OK-klubberne i Aarhus, ÆldreSagen i Aarhus og Frivilligrådet i Aarhus.

Arrangementet startede med sange af ÆldreSagens Sangpatrulje. Derefter var der et levende foredrag af fremtidsforsker Anne Marie Dahl om hendes bud på fremtidens ældreliv. Aarhus Jazz Orkester afsluttede dagen med god musik om fortællinger af jazz musikkens udvikling.

I arrangementet der varede fra kl. 14 til 17 deltog ca. 100 veloplagte tilhørere.

Redaktør: Carl Aksel Kragh Sørensen - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation