Tilbage til oversigt

2016-02-20: De ældre skal have mulighed for at deltage i hele byens liv

De ældre skal have mulighed for at deltage i hele byens liv

Værdighed er et af de begreber, der optager den nye formand for Ældrerådet i Aarhus Kommune, Jan Radzewicz, og emnet er aktuelt lige nu, hvor regeringen har bevilget en værdighedsmilliard til kommunerne, der til gengæld skal udforme en værdighedspolitik.

Tekst og foto: Allan Witte

”Når vi snakker værdighed i forhold til plejen på ældreområdet, handler det både om holdninger og ressourcer. I forhold til holdninger handler det om, at vi behandler hinanden på en ordentlig og værdig måde, men vi må ikke glemme, at værdig behandling også kan have noget med tid at gøre – og tid handler ofte om ressourcer.”

Jan Radzewicz blev valgt som ny formand for Ældrerådet i stedet for Kate Runge, da rådet konstituerede sig i begyndelsen af året. Ældrerådet bliver valgt hvert 4. år og har høringsret i alle sager som byrådet behandler, som berører ældre. Rådet kan i øvrigt af egen drift tage sager op overfor byrådet eller kommunens forvaltninger.

Skal blande sig

Det er en meget sammensat gruppe, Jan Radzewicz repræsenterer i ældrepolitiske spørgsmål sammen med resten af Ældrerådet, og det kræver, at man maler med en bred pensel.

”Vi har på den ene side de velfungerende, økonomisk velstillede og fysisk aktive i begyndelsen af 60’erne, der i mange tilfælde stadig er på arbejdsmarkedet, og på den anden side de svage beboere på plejehjemmene. Af hele målgruppen over 60 år er det kun få, der har berøring med kommunens tilbud om hjælp og pleje. Derfor er det også Ældrerådets opgave at tænke sit virke bredere. Vi skal blande os i boligplanlægning, trafikplanlægning og tilgængelighed i bred forstand. Og en del af tilgængelighed handler også om økonomisk tilgængelighed. Derfor vil man også se Ældrerådet arbejde for eksempelvis rabatter til museer,” understreger Ældrerådets nye formand.

Man skal lære af fejlene

Forholdene for de svageste vil dog fortsat være én af kerneopgaverne for Ældrerådet:

”Man skal ikke male elendighedsspøgelset på væggen. Det står ikke så galt til, som man kan få indtryk af gennem medierne. Der er nogle enkeltsager, der er rigtig ærgerlige, men de tegner ikke et fuldt billede af ældreområdet. Det vigtigste er, at man lærer noget af de fejl, man begår,” betoner Jan Radzewicz og fortsætter: ”Der er bestemt plads til forbedringer, og det handler mest om mere tid – både i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Og tid handler som regel om penge”.

Jan Radzewicz
69 år.
Uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet
Ansat i Aarhus Kommune siden 1978
Chef for Sundhed og Omsorgs Bygningsafdeling fra 2010 til 2014 Hvor han gik på pension.

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation