Tilbage til oversigt

2015-05-27: Sundhedsuddannelsen

Pressemeddelelse

Vi må have en Aarhus-model for Social- og sundhedsuddannelsen

Kate Runge, formand for Ældrerådet i Aarhus. 22. maj 2015

I søndagsudgaven af Jyllands-Posten 17. maj kunne man læse, hvordan reformen af erhvervsuddannelserne spænder ben for en integrations-succes. En aftale besluttet i Folketinget ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” ser ellers fornuftig ud, men der er slet ikke tænkt på integrationen. En gruppe højt motiverede elever med indvandrerbaggrund er fremover afskåret fra et særligt grundforløb på Sosu-skolerne, der ellers med stor succes har gjort dem klar til en uddannelse inden for ældreplejen. Jeg er bekymret for denne udvikling i forhold til de kvalifikationer, der skal til for at passe vore ældre borgere i plejesektoren. Her er det vigtigt med stor faglighed, men ikke mindst skal de dansk kulturelle og sproglige kvalifikationer, lad os kalde dem højskolekvalifikationer, vægtes højt i denne vigtige opgave.

Indvandrere må fremover tage danskundervisning andre steder, lyder det fra undervisningsministeren. Men for størsteparten af de berørte elever betyder det flere år med egenbetaling og overførselsindkomst, og mange vil være nødt til at opgive undervejs.

Kan vi være det bekendt? Gennem de sidste 10 år er det lykkedes langt hurtigere at få personer med indvandrerbaggrund i gang. Det har betydet en bedre livskvalitet og følelse af selvværd, når man som indvandrer eller flygtning er kommet godt i gang i sit nye land, og det har samtidig sparet mange penge., når der indtil nu har været en model, som hurtigt og effektivt har fået gang i uddannelsen og i sidste ende har givet flere dygtige sosu’er, der gerne vil bidrage til samfundet og tage hånd om vores ældre. Det må Sosu-skolerne altså ikke fortsætte med; det 20 ugers udvidede grundkursus er fjernet.

Når landspolitikerne ikke har været opmærksomme på, at integrationsmulighederne er kraftigt reduceret, må vi handle lokalt. Kunne man forestille sig en Aarhus-model, hvor vi giver en hjælpende hånd til de flygtninge og indvandrere, der står på spring for at blive en del af ældreplejen, og hvor vi sikrer, at de hurtigt og effektivt bliver klar til uddannelse og job? Jeg er overbevist om, at en sådan model kan findes.

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation