Tilbage til oversigt

2015-06-22: Fremstilling af varm mad i vore plejeboligenheder

Til Pressen

Pressemeddelelse fra
Ældrerådet i Aarhus Kommune.

Fremstilling af varm mad i vore plejeboligenheder

Ældrerådet i Aarhus Kommune bakker rådmand Jette Skive op i hendes planer om at få realiseret fremstilling og duften af den varme mad ude på de lokale plejecentre.

Den sidste tids skriverier og politiske drillerier mod Rådmandens planer, synes Ældrerådet skal ophøre. Derfor opfordrer vi alle til at trække samme vej, så den gode ide, med at maden fremover kan fremstilles lokalt, bliver realiseret på bedste måde.
Vi er klar over, at der er nogle økonomiske udfordringer i forhold til ombygningen af køkkenerne, og i Rådmandens model kan der enkelte steder komme på tale med en beskeden huslejestigning. Det er selvfølgelig ikke meningen, at regningen bare sendes videre til beboerne, men vi er sikre på
, at rådmanden sammen med sin forvaltning nok skal finde løsninger, der kan landes til alles tilfredshed.

Ældrerådet ser med fortrøstning frem til, at alle gode kræfter arbejder for at gennemføre Rådmandens plan.

Ældrerådet i Aarhus kommune
Kate Runge / Formand
Kalendervej 25
8210 Aarhus V
Mail: katerunge@katerunge.dk
Telefon: 2099 3097

WWW.aeldreraadaarhus.dk

E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk

Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Søren Frichsvej 36 G, 1.
8230 Åbyhøj

22. juni 2015

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation