Tilbage til oversigt

2015-08-27: Pressemeddelelse vedr. Bøgeskovhus fra Ældrerådet i Aarhus Kommune

Pressemeddelelse  fra

Ældrerådet i Aarhus Kommune
Vedr. Bøgeskovhus

Forenede Care har fået det gule kort og dermed en sidste chance til at rette op på forholdene på Bøgeskovhus.

Der har den seneste tid været en del presseomtale af plejecentret Bøgeskovhus i Viby. Både Embedslægen og Aarhus Kommunes eget tilsyn har påpeget stærkt kritisable forhold – det er ikke nyt, men også pårørende til beboerne i plejeboligerne har fået nok, og det har betydet mange henvendelser både til forvaltningen, men også til Ældrerådet. En ulykke med dødelig udgang i juli måned undersøges nu af Embedslægen. Ældrerådet behandler ikke personsager, men kan tage sagerne samlet op som principielle.

Også før Forenede Care overtog driften har der været kritisable forhold på Bøgeskovhus, og også på andre kommunale plejeboligenheder har Embedslægen påpeget fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. For Ældrerådet er det ikke væsentligt, om det er kommunen eller et privat firma, der er ansvarlig for plejeboligerne. Forholdene skal være i orden. Forenede Care skal leve op til kontrakten, og Sundhed og Omsorg må påse, at det sker.

På Bøgeskovhus har ledelsen ikke været tilstrækkelig opmærksom på problemerne, og den har ikke været lydhør over for kritik fra flere medarbejdere. Det har medført, at flere dygtige medarbejdere har forladt Bøgeskovhus og fået arbejde andetsteds.

Der er nu ansat en ny, erfaren og kompetent leder, og Ældrerådet forventer, at der nu bliver ryddet op, så beboerne på Bøgeskovhus og deres pårørende kan se en tryg fremtid i møde.

Ældrerådet vil fortsat følge forholdene tæt, både i plejeboligerne på Bøgeskovhus, men også de andre steder, hvor der er brug for forbedringer.

 

Kate Runge / formand
Kalendervej 25
8210 Aarhus V
Tlf.: 2099 3097
E-mail
katerunge@katerunge.dk

WWW.aeldreraadaarhus.dk

E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk

Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Søren Frichsvej 36 G, 1.
8230 Åbyhøj

18. august 2015

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation