Tilbage til oversigt

2016-02-01: Vil vi alsidighed i vores boligområder, eller vil vi ikke?

Formålet med lov om planlægning og lov om almene boliger m.v. er bl.a. at få en mere blandet sammensætning af forskellige typer boliger i de større byer, herunder Århus, der netop i disse år oplever stor befolkningsvækst og får markant flere nye indbyggere, og samtidig oplever store prisstigninger på boliger.

Alsidighed er også det bærende element i den Boligpolitik, som Aarhus Byråd er ved at lægge sidste hånd på. Ældrerådet har udtalt sig positivt til boligpolitikkens overordnede og gennemgående tema om alsidighed.

Byrådet har i dag mulighed for at fastsætte krav om, at der skal være op til 25% almene boliger i forbindelse med lokalplanlægning for nye boligområder.
I praksis vil dette betyde, at der kan bygges flere almene boliger i byen til huslejer, de fleste kan betale.

Ældrerådet ønsker, at ældreboliger, plejeboliger, ungdomsboliger og handicapboliger skal ligge side om side med familieboliger, boliger til enlige og par, og gerne en blanding af store og mindre boliger, af ejerboliger og lejeboliger.

En blandet sammensætning af forskellige typer boliger i Århus hvad angår boligers størrelse, ejerform og formål medfører en alsidig befolkningssammensætning, og gør boligområdet og bysamfundet mangfoldigt og socialt bæredygtigt.

Nu har regeringen imidlertid planer om at fjerne kommunernes mulighed for at kræve op til 25% almene boliger i nye boligområder.
Det vil Ældrerådet advare imod. Denne 25 % mulighed giver netop mulighed for alsidige boligområder, og her også at ældre kan komme til at bo i ældre- og plejeboliger i nogle af de velbeliggende omdannelsesområder, hvor der f.eks. tidligere har været erhverv inde i byen.

Det er for Ældrerådet vigtigt, at vi bor sammen i byen og i byens enkelte områder. Ældre sammen med familier, ældre sammen med unge, folk med job og uden job, handicappede, velstillede sammen med mindre velstillede.
Denne 25 % mulighed kan bidrage til, at vi kan gå den rigtige vej mod den mangfoldige by, vi taler så meget om.

vh
Jan Radzewicz
Formand for Ældrerådet i Aarhus Kommune
Plutovej 10
8270 Højbjerg
61276046

Bjarne Friis Sørensen
Formand for Ældrerådets Boligudvalg
Tålforvej 44
8250 Egå
86222276

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation