Tilbage til oversigt

2016-02-08: Hvad med patientsikkerheden på plejehjem?

Regeringens påtænker at sløjfe Embedslægens årlige tilsynsbesøg på landets plejehjem – med mulighed for overspring et år, hvis alt er i orden – til i stedet kun at besøge plejehjem, hvis der er meldt om fejl og problemer – et såkaldt risikobaseret tilsyn.

Formålet med denne omlægning er at frigøre ressourcer til at holde et skarpere øje med sundhedspersoner, der udviser risikoadfærd, og evt. at tage autorisationen fra dem.
Ældrerådet i Aarhus Kommune vil gerne advare mod denne reduktion af tilsynet med plejehjem. Og vi er her helt på linje med Ældresagen, der havde et indlæg herom i Jyllands-Posten 31. januar.

Der tales meget om de “varme hænder”, at det skal være rart at være på plejehjem. Der skal være hyggeligt, der skal være omsorg, nærvær , kærlighed og god tid fra personalets side, og maden skal være god. Og de pårørende skal være tilfredse.
Alt dette er væsentligt – meget væsentligt. Ingen tvivl om det, og det er ofte det, som et plejehjem bedømmes på.

Men hvad hvis patientsikkerheden ikke er i orden? Hvad hvis der ikke er en korrekt håndtering af medicin, eller der ikke er ordentligt fokus på beboernes sygdomme og andre skavanker og behandlingen af disse? Hvis det ikke dokumenteres, hvad beboeren fejler, og om medicinen virker? Eller hvad hvis der ikke samarbejdes med beboerens læge, eller hvis der er tale om, at beboeren ikke inddrages i alt dette, og man glemmer beboerens rettigheder?

Det er alt dette usynlige arbejde på plejehjemmet, som Embedslægen koncentrerer sit tilsyn omkring. Overholdes regler og instrukser? Embedslægen ser på de svage ældre i plejeboliger som patienter. Embedslægen ser meget på om patientsikkerheden er i orden. Og tak for det.
Nogle vil kalde det regnearksomsorg. Javist, men det kan altså være farligt, hvis det kikser. Og så hjælper det jo ikke meget, at der er hygge, kærlighed og varme. For nu at sige det ligeud.

Og så skal det lige gentages, at såfremt forholdene på et plejehjem er i orden, så kommer Embedslægen ikke på tilsynsbesøg det følgende år. Den regel blev indført i 2008, hvor der i øvrigt også var planer om at stække embedslægetilsynet. Så tilsynet overdrives bestemt ikke, og en yderligere reduktion af Embedslægens tilsyn vil være rigtig skidt. Ikke mindst i en tid, hvor mange kommuner – bl.a. Aarhus Kommune – reducerer budgetterne på ældreområdet.

Jan Radzewicz
Formand for Ældrerådet i Aarhus Kommune
Plutovej 10
8270 Højbjerg
61276046
&
Kate Runge
Medlem af Ældrerådet
Kalendervej 25
8210 Aarhus V
20993097

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation