Tilbage til oversigt

2016-02-14: Tag med den ene hånd og giv med den anden!

– De ældre betaler selv for værdighedsmilliarden.

Nu er budgettet for 2016 og budgetoverslagsårene 2017 – 2019 forhandlet på plads af Byrådet.

Resultatet er blevet, at ældreområdet i Aarhus Kommune årligt får 44 mio. kr. fra finanslovens værdighedsmilliard, men selv kommer til at betale herfor. Dels gennem besparelser i form af et omprioriteringsbidrag dels gennem henlæggelser på 1 % af Sundhed og Omsorgs budget, der inddrages, hvis Sundhed og Omsorg i 2017 – 2019 også får midler fra ældremilliarden.
I 2016 giver dette et plus for Sundhed og Omsorg på 19,4 mio. kr., men i 2017 – 2019 bliver der hvert år tale om et større minus, og for perioden 2016 – 2017 bliver der et samlet tab for ældreområdet på 148,8 mio. kr.
Der er virkelig tale, om at når finansloven giver med den ene hånd for at give ældreområdet et løft, så tager Byrådet endnu mere med den anden hånd.

Disse 44 værdighedsmillioner skal anvendes til øget værdighed for ældre og svage borgere i Aarhus Kommune, og Sundhed og Omsorg har bl.a. planer om at anvende nogle af pengene til øget rengøring hos ældre og til en klippekortordning i plejeboliger.

Det er gode tiltag, men er det det, der er mest brug for? Hvad med mere tid i hjemmeplejen eller bedre aften- og nattevagt i plejeboliger. Men værdighedsmillionerne må bare ikke bruges til at lukke huller efter andre besparelser eller udvidelse af hidtidig drift. De skal gå til øget værdighed.

Vi vil fremover desværre nok opleve, at der bliver skåret i den basale pleje og omsorg samtidig med, at der indføres nye såkaldt værdighedsskabende foranstaltninger, der kan være nok så ønskværdige, men hvad hjælper det, hvis det basale ikke er i orden.

Der er kernen i omprioritering at flytte ressourcer fra et område til et andet, men der skal være fornuft i det, og det er der ikke, hvis der opstår uønskede huller der, hvor pengene tages fra.

Og det er jo ikke de eneste ulykker, der rammer Sundhed og Omsorg de kommende år. I perioden 2016 – 2019 vil Sundhed og Omsorg miste yderligere 235 mio. kr. som følge af manglende prisfremskrivning, manglende kompensation for flere ældre og manglende kompensation for merudgifter til ældre handicappede.

Ældrerådet og Ældresagen vil gerne advare mod denne udvikling og bakke op om alle de, der kæmper for ordentlige forhold for kommunens ældre og svage borgere. Her også rådmanden for Sundhed og Omsorg. Ikke ud fra partipolitiske hensyn, men ud fra indlysende ældrepolitiske hensyn. Og vi vælger at betragte det som en svipser, når nogle byrådsmedlemmer har kritiseret rådmanden for at kæmpe for stærkt for de ældre i Aarhus Kommune.

Jan Radzewicz
Formand for Ældrerådet i Aarhus

Tove Jørvang
Formand for Ældresagen i Aarhus

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation