Tilbage til oversigt

2017-07-06: Stem elektronisk, ved fremmøde eller pr. brev

Til Ældrerådsvalget i Aarhus Kommune kan du stemme elektronisk, ved fremmøde eller per brev:

Ved ældrerådsvalget stemmer vælgerne de 15 aarhusianere ind, der i de næste fire år skal varetage ældres interesse over for Aarhus Byråd og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

Alle, der er bosiddende i Aarhus kommune, og som er fyldt 60 år 31. oktober 2017, har stemmeret til Ældrerådet.

Der bliver tre muligheder for at stemme til Ældrerådsvalget:

  1. Valget kommer primært til at foregå som elektronisk valg via Nem-ID i perioden 10. oktober til 31. oktober 2017.
  2. Herudover vil der være fremmødevalg, hvor du kan brevstemme henholdsvis på Folkestedet i Carl Blochs Gade, Lokalcenter Viby og Lokalcenter Skelager. Dette vil kunne ske fra den 24. oktober til den 27. oktober i tidsrummet 10.00 -14.00.
  3. Endelig bliver der mulighed for den 25. oktober at afgive brevstemme hjemme, hvis du er fritaget for digital post og derfor ikke kan stemme med Nem ID, og hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke selv kan komme frem til et af de tre ovenfor nævnte afstemningssteder.

Sådan bliver du medlem af Ældrerådet

Der skal vælges 15 medlemmer til Ældrerådet, og herudover skal der vælges op til 15 suppleanter. Alle, der kan stemme til Ældrerådsvalget, kan også stille op som kandidat. Det vil sige, du skal være fyldt 60 år pr. 31. oktober og være bosiddende i Aarhus Kommune. Eneste betingelse herudover er, at man skal kunne fremskaffe 10 stillere.

’Blanket til opstilling’ og ’Stillerliste’ fås ved henvendelse til fuldmægtig i Sundhed og Omsorg Claus Rasmussen cras@aarhus.dk eller telefon 89 40 6951. Begge dokumenter kan desuden udskrives fra aeldreraadaarhus.dk. Det er Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, der styrer valget.

Sidste frist for opstilling som kandidat til valget er mandag den 21. august 2017.

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation