Tilbage til oversigt

2017-08-01: Brug din indflydelse og din stemme!

“Jeg vil være en stemme for den gruppe, som jeg nu selv bliver en del af,” sagde jeg til mig selv, da jeg skulle til at gå på pension for fire år siden.

Så jeg stillede op til Ældrerådet, blev valgt og har nu i tre et halvt år arbejdet med ældrepolitiske forhold og sager.

Ikke alene. Ældrerådet består af i alt 15 gode mennesker, der alle har tænkt nogenlunde samme tanke. Vi vil være med til at præge udviklingen og gøre noget for de ældre i kommunen, hvad enten de er svage ældre, der bor i plejebolig, eller er aktive 60-årige.

Og det har vi gjort. Det har ikke altid gået stille for sig. Vi diskuterer og har meningsudvekslinger, for eksempel for og imod udlicitering af opgaver på ældreområdet, men vi har alle samme mål: De ældres ve og vel.

I indeværende valgperiode har vi blandt andet arbejdet med kvalitet i pleje og omsorg, demens, hjemlighed på plejehjem, sammenhængende patientforløb, kultur og aktiviteter, tilgængelighed, lighed i sundhed, opførelse af nye plejeboliger og ikke mindst budgettet og servicen i bred forstand.

Vil du være med til at præge livet som ældre i Aarhus Kommune, så stil op til det Ældreråd, der skal sidde de næste fire år – og husk at stemme ved ældrerådsvalget til september!

Er du ny kandidat til Ældrerådet?

Få indflydelse på det Aarhus, du selv bliver ældre i.

I efteråret 2017 er der valg til Ældrerådet. Har du lyst til at arbejde med ældrepolitik? Gøre en forskel? Møde nye mennesker og få mulighed for at deltage i konferencer og arrangementer om ældre- og andre forhold? Så er det nu, du har mulighed for at stille op!

Kontakt fuldmægtig Claus Rasmussen, telefon: 8940 6951 eller mail: cras@aarhus.dk

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation