Tilbage til oversigt

2018-02-27: Nyt Ældreråd – nye opgaver!

Et nyt Ældreråd er valgt, og et gammelt takker af. Sådan da, for der er adskillige af det nuværende Ældreråds medlemmer, der er blevet genvalgt, og fortsætter for en ny periode på fire år. Kontinuitet er godt, men det er fornyelse også.

Jeg vil gerne slutte året af med at takke det Ældreråd, der har siddet de seneste fire år, og sige tillykke til de genvalgte og nyvalgte – og specielt byde de nyvalgte velkomne i arbejdet.

Alle medlemmerne har ydet en god indsats. Vi har ikke altid været enige, og vi har haft vores diskussioner. Men vi har været enige om, at vi arbejder for de ældre. For at de skal have et godt ældreliv, hvad enten de nu bor på plejehjem eller stadig er på arbejdsmarkedet. Og den linje håber jeg fortsætter i det nye Ældreråd.

Meget af det, som Ældrerådet har beskæftiget sig med i denne valgperiode, vil naturligvis fortsat være på dagsordenen efter 1. januar 2018.

Demens, gode boligforhold, tilgængelighed, kvalitetsstandarder og meget andet er fortsat aktuelt. Og inden længe skal Ældrerådet igen stærkt på banen i forbindelse med budgettet for 2019.

Men vi skal også tage fat på nye emner og problemstillinger. Vi skal på banen omkring sundhedsaftalen mellem kommuner og region, og ikke først, når den er klappet af i de kompetente organer. Vi skal tidligt ind, så vi kan sætte vores præg. Dette være en opfordring til Sundhed og Omsorg.

Og så skal Ældrerådet måske revitalisere interessen for ældres sundhed. Jeg tænker på KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol, motion) suppleret med mental sundhed. Det være sig stress, ensomhed, tilfredshed – ja; lykke.

Jeg så personligt også gerne, at vi arbejder mere i relation til de praktiserende læger med hensyn til at sikre, at disse henviser til de kommunale tilbud. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi sætter fokus på gigt. Gigt i forskellig form rammer mange. Med smerter og indskrænkede muligheder for livsudfoldelse til følge. Endelig er hjemløshed og misbrug ikke alene et ungdomsproblem!

Det kan vi tænke over, mens vi holder jul og fejrer nytår. Og så skal Ældrerådet i gang med arbejdet.

God jul og godt nytår til jer alle.

Jan Radzewicz

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation