Tilbage til oversigt

2018-05-19: CareWare Borgerpanel

Borgerpanelet har store forventninger til fremtidens velfærdsteknologi
Borgerpanelets forventninger til fremtidens velfærdsteknologi er meget store.

I Borgerpanelet til CareWare’s konkurrencevindue er vi 12 engagerede borgere, som alle håber på, at Aarhus Byråd har lige så store tanker, når aktiviteterne bliver behandlet i Byrådet.

Aarhus Byråd skal i løbet af efterårets budgetforhandlinger tage stilling til, om man fortsat vil prioritere disse fremtidsorienterede projekter, således at de får den fornødne støtte til at fortsætte det værdifulde arbejde.

Gennem CareWare præsentationsdagene får vi sammen med medarbejdere fra flere kommuner indblik i de enkelte produkter og den bredde, de dækker over. Vi får kendskab til firmaerne bag den rivende udvikling, som der foregår på dette område. Det handler både om danske og internationale firmaer, som villigt stiller deres produkter til rådighed for udstilling og demonstration.

Alle hjælper med til at produktudvikle: borgere, medarbejdere og firmaer, derfor er det vigtigt, at Aarhus Kommune fortsætter sine innovationsprojekter med Frihedsteknologi, DokkX og ”DokkX på tur”. – Velfærdsteknologi er vejen frem til mere frihed.

Borgerpanelet ønsker:

  • at projekterne bliver bevilget de fornødne midler i den ny Budgetaftale 2019-2022
  • at udviklingen skal fortsætte, så borgere med et handicap får det lettere
  • at den høje standard af velfærdsteknologiske løsninger fortsætter
  • at veluddannede medarbejdere bruger hjælpemidlerne aktivt med borgerne

På vegne af Borgerpanelets 12 dommere
Carl Aksel Kragh Sørensen
Ludvig Holbergsvej 4 A
8230 Åbyhøj
Tlf.: 21 91 7688
caks@petersminde.dk
CareWare hjemmeside: http://www.carewareweb.dk/da/CareWare-2018.aspx
Borgerpanelet: http://www.carewareweb.dk/da/CareWare-2018/Borgerprisen.aspx

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation