Tilbage til oversigt

2018-07-17: Nyt lovforslag, nedlæg tilsynspolitik i Hjemmeplejen er uacceptabelt og helt ude i hampen!

Et lovforslag, som Sundheds- og Ældreministeriet netop har sendt i høring henover sommeren, forringer vilkårene for ældre borgere som modtager hjemmehjælp.
Lovforslaget vil fjerne kommunernes pligt til at lave en ”Tilsynspolitik for hjemmeplejen” og udvander desuden ældrerådenes lovbestemte høringsmulighed.

Loven blev vedtaget i 2012, men Aarhus Kommune har aldrig haft en ”Tilsynspolitik for hjemmeplejen” til høring, og derfor ej heller indskrevet den i kommunens handleplaner og kvalitetsstandarder. – Så lovforslaget passer helt sikkert godt ind i den udfoldede praksis.

Lovforslaget, som er en ændring til Serviceloven, har som undertitel ”Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen”. Som det er i dag har kommunen pligt til at lave en tilsynspolitik på området. Den er med til at fastsætte rammerne for tilsyn og kvalitetsniveauet i kommunen, som kommunen fastlægger i sine kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne er det serviceniveau, kommunen tilbyder sine borgere, og de bliver revideret én gang årligt, blandt andet på baggrund af tilsynspolitikkerne og resultaterne fra årets tilsyn.

”Med den tiltænkte lovændring kan man få indtrykket af, at de kommunale tilsynspolitikker er overflødige, som de er i dag, men det er en helt forfejlet opfattelse”, siger landsformand for Danske Ældreråd, Erik Stagsted, som fortsætter: ”Tilsynspolitikkerne er et særdeles væsentligt kvalitetsredskab, som blandt andet er med til at oplyse borgerne og medarbejderne i den kommunale hjemmepleje, ligesom de er med til at sikre bedre kvalitetsstandarder år efter år.”

Demokratisk medindflydelse går tabt
Som det er i dag skal landets 98 ældreråd høres om kommunale tilsynspolitikker på ældreområdet. Dermed bidrager ældrerådene væsentligt til indholdet af de kommunale tilsyn samt den løbende justering af kvalitetsstandarderne, som kommunens borgere har krav på. Denne indflydelse fjernes, hvis lovforslaget vedtages.

”Ældrerådene er sat i verden for at rådgive kommunalbestyrelsen om alle sager, der har med ældre at gøre. En tilsynspolitik, der er medvirkende til at fastlægge kommunens serviceniveau over for kommunens ældre, er afgjort sådan en sag, og derfor forstår vi ikke intentionen med dette lovforslag. Vi ser lovforslaget som et stort tab af demokratisk medindflydelse for ældre og som problematisk for ældres retssikkerhed”. – Det er heller ikke værdigt.

Med venlig hilsen,
Carl Aksel Kragh Sørensen
Medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd
Næstformand i Regionsældrerådet i Region Midt
Sekretær i Ældrerådet i Aarhus Kommune

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation