Tilbage til oversigt

2018-09-03: Stormøde i Fårvang

Mandag d.3.sept 2018 var der inviteret til Stormøde i Fårvang for Ældre-/seniorrådene i Region Midt. Der var prominent besøg af formanden for Regionsrådet i Region Midt Anders Kühnau og Jette Skive formand for KL’s udvalg for Sundhed og Ældre. Der blev orienteret om Patientkontoret og regionen’s Kørselskontor om patientbefordring i regionen, og der var stor spørgelyst blandt de fremmødte.

Jette Skive og Anders Kühnau gav begge et bud på det fremtidige sundhedsvæsen i Region Midt, og et oplæg om, hvordan udviklingen vil afspejle sig i de nye Sundhedsaftaler og Sundhedsreform.
Efterfølgende var der god tid til debat og spørgsmål, som blev afviklet meget professionelt.

Der var også tid til gruppearbejde. De ca. 100 deltagere blev opdelt i 10 blandede grupper, som fik til opgave at drøfte ”Hvor langt man var kommet med Kvalitetsstandarder for de kommunale akut- funktioner i hjemmeplejen” i de enkelte kommuner. En drøftelse af hvad de enkelte kommuner gør ved den manglende rekruttering af medarbejdere til ældreplejen, og til sidst forventninger til ”Sundhedsaftalen 2018-2021”, samt egne aktuelle spørgsmål.

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation