Tilbage til oversigt

2018-09-07: Vagtskifte på Ældrerådets hjemmeside (NYHEDSBREV)

Det er mig en stor glæde at overdrage vedligeholdelsen af Ældrerådets hjemmeside til ældrerådsmedlem Anne Grethe Borghelt. – Jeg overtog hjemmesiden efter ældrerådsmedlem Birthe Ryberg i november 2014 samtidig med, at Ældrerådet lavede en aftale med AtriumWeb, der havde speciale i design og produktion.

Det var en fornøjelse at samarbejde med AtriumWeb og de skiftende rådgivende og opgaveansvarlige medarbejdere. Det gamle design fik en opkvikker. Vi fik plads til alle de vigtige grundinformationer, og vi fik givet vore udvalg en mere fremtrædende plads. Vi fik hurtige links til de væsentlige samarbejds-partnere og vigtige institutioner og organisationer samt til Aarhus Kommune.

I løbet af perioden lykkedes det også at få et produktivt samarbejde med oplevelsesmedarbejderne, der har sendt os mange gode fotos, og ikke mindst givet os og vore besøgende på hjemmesiden mulighed for at afspille de 48 sange, som de fik lavet til sanghæftet. – Det viser sig mere og mere, at sange og melodier er gode hjælpemidler til vore mest skrøbelige borgere til at genopleve tidligere tider.

– – – – – – – – – – – –

Fra starten af 2018 har jeg så haft kontakten til Søgemedier, som de hedder nu. Endvidere sidder jeg i Ældrerådets Aktivitetsudvalg, hvor vi bl.a. har til opgave, at komme med nytænkning til Ældrerådets hjemmeside.

Det har resulteret i, at vi har fået bedre søgning på vores side med ”Google my Business”, man behøver således ikke at kunne web-adressen, der tastes bare noget med ”Ældre” og en kort præsentation af ÆR fremkommer til højre i Google søgningsbilledet – en hurtigere måde at komme til hjemmesiden på og mere synlighed generelt.

Så har vi introduceret et ”Nyhedsbrev”, som man kan tilmelde sig på forsiden.

Endvidere har vi som tidligere valgt at køre videre med de rullende billeder på forsiden, således at de følger årstiden, og nyheder har vi også udvidet til, at de kommer på noget oftere. Sidst men ikke mindst har vi fået en ”kalender”, hvilket gør det muligt at se, hvornår og hvem der har møde i Ældrerådet. Udvalgene kan således også orientere sig om, hvornår lokalerne er ledige.

Jeg synes det er en spændende opgave, og jeg ser frem til samarbejdet med ”Søgemedier”.

Anne Grethe Borghelt, medlem
Carl Aksel Kragh Sørensen, sekretær

WWW.aeldreraadaarhus.dk

E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk

Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Søren Frichsvej 36 G, 1.
8230 Åbyhøj

6. september 2018

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation