Tilbage til oversigt

2018-12-22: Læserbrev, Letbanefremkommelighed og tilgængelighed

Der tales i dag meget om forbedret tilgængelighed og fremkommelighed. – Det ser ud til, at alle vasker deres hænder med hensyn til den fantastiske letbanes stoppesteder til Odder og Grenå, når det gælder kørestolsbrugeres mulighed for at rejse med letbanen i Aarhus og i de tilstødende kommuner. – Det er helt urimeligt, at denne diskussion opstår i året 2018.

 

Arbejdet med fodgængertrafikken er netop på ny kommet i gang. Projekter skal gennemføres på tværs af Magistratsafdelingerne ”Teknik og Miljø” og ”Sundhed og Omsorg”. Der er oprettet en styregruppe med ledere fra begge afdelinger. – Ældrerådet deltager meget gerne i disse forbedringer med den nye fodgængerstrategi med både hårde infrastrukturelle og bløde adfærdsmæssige virkemidler for at opnå god mobilitet for fodgængerne.

 

Det hedder sig i en forespørgsel, at projekterne skal følge fire overordnede temaer:

  • Tilgængelighed: Fodgængermiljøet skal være tilgængeligt for alle, også for borgere med funktionsnedsættelser eller handicaps. – Det gælder sikkert også, hvad enten man bruger rollator eller er kørestolsbruger.
  • Fremkommelighed: Der skal være god fremkommelighed på fodgængernettet, så borgerne oplever, at de har let adgang til deres mål. – Målet skal også kunne nås til og fra letbanen, hvad enten stationerne ligger på vej til Odder eller Grenå.
  • Tryghed og sikkerhed: Det skal være trygt og sikkert at færdes som fodgænger i Aarhus Kommune. – Bemærk venligst at en kørestolsbruger betragtes som en fodgænger.
  • Ophold og faciliteter: Der skal være de nødvendige faciliteter til fodgængere i byens rum, som f.eks. muliggør ophold.

 

Et udkast til fodgængerstrategien med tilhørende udmøntningsplan for endnu ikke besluttede projekter i 2020 og 2021 forventes at foreligge inden sommerferien 2019. – Men, men, men ”medens græsset gror dør horsemor”. – Kan man ikke teknisk set ordne problemet hurtigt og økonomisk forsvarligt for kommunerne og staten, så må man gribe til andre metoder. – Det kan gøres med en konduktør, der udover togføreren bør være fast hjælper i letbanetoget. Denne konduktør er der desværre kun de rejsende til at betale for ved billetteringen. – Til Odder kan konduktøren skifte tog på Aarhus H, og til Grenå kan konduktøren skifte tog på Lystrup station.

 

Den 22. dec. 2018

Carl Aksel Kragh Sørensen

Medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd

Medlem af FU i Regionsældreråd Midt.

Sekretær i Ældrerådet i Aarhus kommune

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation