Tilbage til oversigt

2019-02-04: Støtte til pårørende i Aarhus kommune (NYHEDSBREV)

Det går ganske godt i Aarhus i forhold til at optimere den koordinerende støtte til pårørende til syge og plejekrævende borgere.

Vi har i Ældrerådet længe haft opmærksomheden rettet mod tiltag for optimeringen af støtten til pårørende til en voksen med alvorlig eller langvarig sygdom/svækkelse.
Dette fordi vi selvfølgelig er klar over den store belastning, såvel fysisk som psykisk, det kan være at være pårørende.

Ved konferencer rundt i landet har vi deltaget i workshops med emnet “pårørendestøtte”for at blive klogere på andre kommuners forskellige tiltag. Vi er blevet klar over, at det kun er få kommuner på landsplan, der har haft et generelt tilbud til alle pårørende uanset slægtninges sygdom, gående på psykolog-og vejledningstøtte. Undervejs opsnappede vi, at Aarhus flere gange blev nævnt, som en kommune der havde en fastansat psykolog.
Den 1.9.18 blev en nyoprettet stilling i Aarhus som pårørendevejleder, besat af en socialrådgiver med stor erfaring. I takt med kendskabet til ordningen stiger antallet af henvendelser.

Sidste tirsdag blev det samlede Ældreråd så på møde orienteret og opdateret af MSO omkring Kommunens nuværende samlede tilbud. Overblikket er mangfoldiggjort i en nyudgivet pjece fra Folkesundhed Aarhus.
En gennemlæsning af pjecen efterlader et indtryk af en god og meget brugbar “håndbog” for borger i Århus, der har brug for guidning om, hvordan og hvor de kan hente støtte.

Med henvisning til fotoet ovenfor, tænker vi at MSO har formået at få opsat en redningskrans, så hjælpen er mulig og nær for pårørende.

Kirsten Engell, næstformand .

WWW.aeldreraadaarhus.dk

E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk

Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Søren Frichsvej 36 G, 1.
8230 Åbyhøj

19. juni 2018

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation