Tilbage til oversigt

2019-05-16: Ny bestyrelse i Dansk Ældreråd

Pressemeddelelse den 16. maj 2019

Ny bestyrelse i Danske Ældreråd

Landsorganisationen Danske Ældreråd valgte for nylig Mogens Rasmussen som ny formand. Nu har bestyrelsen konstitueret sig med to nye næstformænd. I alt er der fem nye bestyrelsesmedlemmer.
Valgkreds 3, den østlige del af Region Midtjylland, er stærkt repræsenteret i landsorganisationens bestyrelse ved Carl Aksel Kragh Sørensen. – Jeg sidder i Ældrerådet i Aarhus Kommune.

Mine interesseområder gælder hele ældreområdet. For mig er en god kommunikation meget vigtig. – Vi skal træffe de rigtige beslutninger på et fair, værdigt og oplyst grundlag og undgå ”hovsaløsninger”. Vi skal altid have øje for, at vore beslutninger er etisk korrekte og retfærdige.

Kirsten Nissen, København, ny næstformand
Kirsten Nissen har været formand for Københavns Kommunes Ældreråd siden 2015 og har siddet i Danske Ældreråds bestyrelse i flere år. Tidligere har Kirsten Nissen været forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund og medlem af LO´s Daglige Ledelse. Hertil har hun erfaring fra en række bestyrelsesposter i blandet andet PKA, KTO, ATP, LD og Nationalbanken. Som næstformand i Danske Ældreråd vil Kirsten Nissen have fokus på at styrke Danske Ældreråd som stærk landsorganisation.

– Der skal skabes en positiv energi omkring det store arbejde, der foregår i ældrerådene. Vi skal komme med de rigtige forslag og eksempler, ligesom vi skal pege på problemerne. Blandt andet går jeg meget op i at advare mod den glidende forringelse af kernevelfærden, der foregår i disse år, siger Kirsten Nissen, næstformand, Danske Ældreråd.

Inger Møller Nielsen, Brønderslev, ny næstformand
Inger Møller Nielsen er tidligere direktør for DGI Nordjylland gennem 35 år, og har været formand for Brønderslev Kommunes Ældreråd siden 2017. Her har hun haft fokus på de overordnede målsætninger på ældreområdet som en velfungerende akutfunktion, værdighed i ældreplejen, et aktivt seniorliv og optimale sagsbehandlingstider. Inger er nyvalgt til Danske Ældreråds bestyrelse og som næstformand vil hun blandt andet arbejde for, at kommunerne tilføres flere midler.

– Udfordringen på hele ældreområdet er økonomi og rekruttering af medarbejdere. Ingen tvivl om, at der skal tilføres flere økonomiske midler til området i langt de fleste kommuner grundet den demografiske vækst af ældre borgere. Det er og bliver et område Danske Ældreråd sammen med andre organisationer og de lokale ældreråd i kommunerne, skal være med til at sætte på dagsordenen, fortæller den nytiltrådte næstformand, Inger Møller Nielsen.

Nye bestyrelsesmedlemmer
På dagen kunne Danske Ældreråds formand, Mogens Rasmussen også byde velkommen til fem nye bestyrelsesmedlemmer, som ud over Inger Møller Nielsen, er Tommy Petersen, der er medlem af Ældrerådet i Esbjerg Kommune. Flemming Tejmers, medlem af Vordingborg seniorråd. Flemming Eilstrup formand for Ældrerådet i Brøndby Kommune. Og Evy Hejberg Nielsen medlem af Ældrerådet i Assens kommune.

Med de nye bestyrelsesmedlemmer ser Danske Ældreråds bestyrelse sådan ud:
Mogens Rasmussen, Middelfart, formand
Kirsten Nissen, København, næstformand
Inger Møller Nielsen, Brønderslev, næstformand
Per Toft Mouritsen, Skive
Carl Aksel Kragh Sørensen, Aarhus
Tommy Petersen, Esbjerg
Evy H. Nielsen, Assens
Flemming Tejmers, Vordingborg
Steen-Kristian Eriksen, Holbæk
Flemming Eilstrup, Brøndby
Finn Kamper-Jørgensen, Fredensborg

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Aksel Kragh Sørensen
Ludvig Holbergs Vej 4 A
8230 Åbyhøj
Tel.: 21 91 76 88
caks@petersminde.dk

Danske Ældreråd, Jernbane Allé 54, 3. th., 2720 Vanløse
Tlf. 3877 0160, e-mail: info@danske-aeldreraad.dk, www.danske-aeldreraad.dk

Danske Ældreråd er landsorganisation for de lovbefalede ældreråd i kommunerne. Formålet er at varetage ældrerådenes interesser og at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke.

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Søren Frichsvej 36 G, 1.
8230 Åbyhøj

19. juni 2018

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation