Tilbage til oversigt

2019-06-08: Til alle partier, Husk hvad I har lovet de ældre borgere i valgkampen

Til alle partier: Husk hvad I har lovet de ældre borgere i valgkampen

Jeg mener ikke, der kan spares flere steder, uden at ældreplejen bliver yderligere forringet. Derfor opfordres det kommende Folketing til at sende de nødvendige midler, så alle kommuner kan levere en tryg og værdig pleje til ældre borgere.

Jeg er fuldstændig enig med Ældresagen og deres formand i Aarhus, Tove Jørvang, i at hjemmeplejens tilbud er blevet væsentligt forringet og sat tilbage i kvalitet gennem de sidste 10 år. – I de kommende år bliver der flere ældre, som får brug for pleje og behandling, og som skal sikres en god og tryg alderdom. Antallet af 80+ årige forventes på landsplan at stige med 87.000 personer frem mod 2025. En stigning på 34 procent, som skønnes at medføre ekstraudgifter til sundhed og pleje på 12,5 milliarder kroner frem mod 2025. – Det viser en ny analyse fra Momentum.

Ældrerådene oplever, at flere kommuner er pressede på økonomien, og at der sker serviceforringelser på ældreområdet i flere og flere kommuner. Vi har i ældrerådene set eksempler på kommunale serviceniveauer, som ikke giver ældre borgere med behov for hjælp mulighed for at leve et anstændigt og værdigt liv. – Det er en trussel mod kernevelfærden i vores samfund.

Det er ikke nemt at kæmpe for ekstra øremærkede midler til ældreområdet og få en million her og fire millioner der, når de øremærkede tilskud, der kom for 2 år siden, forsvinder i kommunens kasse som bloktilskud. – Det er at give ældre borgere med den ene hånd og tage det fra dem igen med den anden hånd.
Det er ikke alle kommuner, der anvender sande demografiregulerede budgetter, så de følger udviklingen i antallet af ældre borgere og afspejler de ældres behov. Det skal være synligt for alle kommunale politikere, hvad det koster at levere pleje og omsorg til det stigende antal ældre. Det er den enkelte kommunalbestyrelse eller byråd, der er ansvarlig for at afsætte tilstrækkelige midler til pleje og omsorg til ældre borgere, der har behov for hjælp. – I ældrerådene og seniorrådene gør vi vores yderste for at holde dem op på det.

Flere partier frem mod valget til Folketinget har været parate til at afsætte flere midler til sundhed og pleje i kommunerne. Efter valget vil partierne blive holdt op på deres løfter på samme måde, som ældrerådene og seniorrådene hver dag efter bedste evne holder kommunalpolitikerne op på deres valgløfter.
8. juni 2019

Carl Aksel Kragh Sørensen
Ludvig Holbergs Vej 4 A
8230 Åbyhøj
Tlf.: 21 91 76 88
Medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd
Næstformand i Regionsældrerådet Midtjylland
Sekretær i Ældrerådet i Aarhus Kommune

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation