Tilbage til oversigt

2020-01-23: Sundhedspolitik 2020-2025

Byrådsmødet onsdag aften åbnede til tonerne af sangen ”Det er godt at have en rigtig ven” fremført af Aarhus Lungekor. Anledningen var at Aarhus Kommunes nye sundhedspolitik for de næste fem år – ”Aarhus smiler” – blev fremlagt til vedtagelse på byrådsmødet.

Med vores nye sundhedspolitik lægger vi vægt på at sundhed også handler om livsglæde og vores alles ansvar for vores egen og hinandens trivsel. Vi ønsker at understøtte og skabe mulighed for meningsfulde aktiviteter og inkluderende åbne tilbud, sådan at vi kan være med til at nedbryde tabuer, mobning, ensomhed og social isolation i alle aldre,” siger rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive, om Aarhus Kommunes nye sundhedspolitik ”Aarhus Smiler”, som blev vedtaget af et enigt byråd sent onsdag aften.

Politikken, der er udviklet i samarbejde med borgerne og med opbakning fra alle Aarhus Kommunes magistratsafdelinger, har fokus på at skabe sundhed igennem livsglæde sammen med borgerne, hvilket blev understreget af fællessangen, som kaldte på både smil og god stemning.

Det er præcis det, vi gerne vil med sundhedspolitikken. Et sundt liv er ikke et mål i sig selv, men det er et skridt på vejen til, at vi kan leve det liv, vi ønsker. Derfor har vi skabt en sundhedspolitik, hvor vi fokuserer på muligheden for at have en hverdag med livsglæde og smil i alle livets faser,” siger rådmand Jette Skive om ”Aarhus Smiler”, som bakkes op af alle rådmænd og magistratsafdelinger.

Målet med sundhedspolitikken er at danne flere partnerskaber, understøtte meningsfulde fællesskaber og fremme den mentale sundhed.  Samtidig er der et særligt fokus på at skabe en sundere alkoholkultur i det aarhusianske byliv, blandt både unge og ældre. Det skal blandt andet ske gennem et øget samarbejde med uddannelsesinstitutioner samt tidlig opsporing af alkoholproblemer i familier, hos borgere udenfor beskæftigelse og ældre borgere. Og ikke mindst gennem at skabe rammer for alternative mødesteder og fællesskaber, hvor omdrejningspunktet ikke er alkohol eller andre rusmidler.

Sundhedspolitikken kan downloades på:    aarhus.dk/sundhedspolitik

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation