Tilbage til oversigt

2020-03-20: Pressemeddelelse fra Ældrerådet

Pressemeddelelse

Til pressen fra Ældrerådet i Aarhus Kommune

Ældrerådet i Aarhus kommune ser med stor alvor på den igangværende Coronapandemi, og det er naturligvis særligt bekymrende, at ældre og kronisk syge er særligt udsatte.
Ældrerådet bakker fuldt og helt op bag de initiativer og aktiviteter, som Aarhus Kommune har taget til hindring af smittespredning og til aflastning af personalet og sundhedssystemet, og vi beder alle om at udvise forståelse og respekt for disse tiltag.
Samtidig vil vi gerne udtrykke vores påskønnelse og taknemmelighed over for det personale i kommunen og regionen samt alle andre, der er involveret i epidemiens bekæmpelse.

Det er samtidig vigtigt, at vi følger de udstukne retningslinjer for besøg, indkøb, kontakt og aktiviteter i det hele taget, og vi håber, at alle har forstået vigtigheden heraf.
Ældrerådet opfordrer alle til at udvise hjælpsomhed. Naturligvis under overholdelse af de givne regler og retningslinjer.
Vi ser frem til, at det er overstået. Og så skal vi indhente alt, der nu ligger stille.

Venlig hilsen
Jan Radzewicz
Ældrerådet i Aarhus Kommune

WWW.aeldreraadaarhus.dk
E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk
Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

27. maj. 2019

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation