Tilbage til oversigt

2020-04-21: Genåbning for kontrollerede besøg på plejehjem

Ældrerådet i Aarhus Kommune

Jan Radzewicz, formand,
Inge Lise Johansen, næstformand
Carl Aksel Kragh Sørensen, sekretær

Genåbning for kontrollerede besøg på plejehjem

Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har besluttet, at det nu skal være muligt for beboere på kommunens plejehjem at modtage besøg fra nærtstående pårørende.

Det skal ske styret og kontrolleret. – Udendørs, med afstand, håndsprit, begrænset varighed og overholdelse af alle øvrige forsigtighedsforanstaltninger, således at risikoen for, at COVID-19 rammer beboerne og kommer ind på plejehjemmet, elimineres. Så godt som det nu er muligt.

Aarhus Ældreråd bifalder denne beslutning. Isolation fra ens nære og ensomhed er ikke godt hverken fysisk eller psykisk. Det er det ikke for nogen, men slet ikke for ældre på plejehjem. Og det er glædeligt, at situationen nu synes at kunne tåle en lempelse på dette område.

Vi har hidtil næsten været forskånet for COVID-19 på vores plejehjem i Aarhus, og det er selvfølgelig et dilemma at stå i valget mellem COVID-19 og ensomhed.

Dette dilemma skal så minimeres gennem de forskellige betingelser og foranstaltninger, der er forbundet med besøg hos ens nærtstående på plejehjem, og besøgende har selvfølgelig en skarp forpligtelse til at overholde de udstukne retningslinjer. Således at personalet ikke skal have en opgave med at agere politi og vagthund. Der er ikke noget med i smug at give et knus eller holde ens bedstemor, far eller ægtefælle lidt i hånd.

Sundhed og Omsorgs tiltag er på linje med en udmelding fra Danske Ældreråd, der er en paraplyorganisation for de kommunale ældreråd. Danske Ældreråd har foretaget en rundspørge til de kommunale ældreråd, for at høre, hvilken holdning ældrerådene har til en “åbning” af plejehjem for besøg og andre aktiviteter. 68 af landets 98 ældreråd har besvaret henvendelsen, og af disse giver 41 udtryk for, at de kan bifalde en åbning af plejehjem for besøg – under iagttagelse af diverse sikkerhedsforanstaltninger. Dette budskab har danske ældreråd viderebragt til Sundhedsstyrelsen.

Aarhus Ældreråd opfordrer alle, der besøger en plejehjemsbeboer til at udvise stor forsigtighed.

Ikke kun i forbindelse med besøget, men også i ens almindelige daglige liv, så man ikke her påfører sig smitte.

WWW.aeldreraadaarhus.dk
E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk
Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

27. maj. 2019

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation