Tilbage til oversigt

2020-04-29: Kongsgården – nu skal skuden vendes

Jan Radzewicz
Formand for Ældrerådet
Plutovej 10
8270 Højbjerg

Kongsgården – Nu skal skuden vendes!

Hvad er det der sker med os, når der afsløres kritisable forhold på et kommunalt plejehjem – Her Kongsgården?
Mange udtrykker harme og forargelse, og kræver at ansvaret for de kritiske forhold med en grov tone og ydmygende og nedværdigende behandling af en beboer på plejehjemmet – og muligvis flere – placeres.

Samtidig med at man kræver sanktioner mod de skyldige, ønsker man at se de optagelser med skjult kamera, der er foretaget med henblik på at afdække fakta om dårlig pleje.
I Ældrerådet har vi for nogen tid siden fået en redegørelse for sagen. Det var lige da sagen med de skjulte optagelser kom frem og der blev ønsket nedlagt fogedforbud mod at vise optagelserne i en tv-udsendelse. Efterfølgende har Ældrerådet primært kunnet følge sagen i aviser og TV.

Men Ældrerådet har naturligvis en holdning til sagen og skal også her afgive nogle bemærkninger.

Først skal det slås fast, at plejen og omsorgen over for vores ældre på plejehjem og i hjemmeplejen skal være i orden. Ganske enkelt. Personalet skal føre en ordentlig tone og udføre deres arbejde med omhu og empati i overensstemmelse med de retningslinjer, der er udstukket. Der skal udvises ydmyghed over for opgaven og borgerne. Ikke underdanighed, men ydmyghed, og det gælder alle offentligt ansatte. De eneste grovheder, vi kan acceptere, er, når buschaufføren brokker sig over de øvrige trafikanter. For han på vores side.

Dårlig tone og grov og stødende adfærd kan ikke undskyldes med dårlig ledelse eller mangel på ressourcer. Som medarbejder – ikke mindst i en borgerrelateret virksomhed – har man nogle værdier med sig. Udviklet gennem livet. – Barndommen, uddannelsen og videre. Disse værdier dyrkes så på arbejdspladsen sammen med kolleger og understøttes af de af virksomheden opsatte mål, værdier og ledetråde. Og en lokal ledelse skal ikke hver morgen minde medarbejderne om disse værdier og pålægge dem at vise empati i plejen og omsorgen og føre en ordentlig tone. – Det skal sidde i rygmarven.

Ligeledes er travlhed, stress og mangel på ressourcer ikke en undskyldning for manglende takt og tone eller ydmygende behandling af borgerne. Vi accepterer heller ikke, at forældre slår deres børn med den undskyldning, at de er stressede eller arbejdsløse eller selv har haft en dårlig barndom.

Den enkelte medarbejder har et personligt ansvar. Ikke mindst når vi alle er enige om, at uddelegering af opgaver og ansvar er godt for arbejdsmiljøet.

Men selvfølgelig skal der følges op på denne uddelegering. Ellers er der jo tale om ledelsesmæssig dovenskab eller konfliktskyhed.

Ældrerådet har ikke behov for at se optagelserne med skjult kamera. En afdækning af forholdene på Kongsgården kan jo tilsyneladende godt finde sted uden disse optagelser, og det er ikke umiddelbart forståeligt, hvad det skal tjene at se en borger i en ydmygende og uværdig situation, og det uanset om borgere har givet et kvalificeret samtykke hertil eller ej. Det kan den pågældende borger, dennes pårørende eller andre ikke have nogen interesse i. Vi tror på jer. Rådmanden tror på jer. Og rådmanden vil gøre noget ved det.

Ønsket om at se optagelserne minder lidt om køen ved et trafikuheld, hvor tililende filmer og fotograferer døde og kvæstede, for bagefter at kunne sige “er det ikke frygteligt”. Det ville man kunne læse om i avisen.

Ældrerådet har tiltro til, at Rådmand Jette Skive kan håndtere situationen på Kongsgården. Vi skal ikke blande os i, hvilke konsekvenser det skal have over for det involverede personale – høj som lav. Det er rådmandens opgave og ansvar. Og det er ikke sikkert at jo mere blod des bedre.

Ældrerådet håber, at Byrådets politikere vil huske Kongsgården og kommunens ældreområde i øvrigt ved den forestående budgetlægning for 2021. Ikke at flere penge i sig selv kan bedre sproget og empatien hos personalet, men niveauet er ikke prangende, og området har været pint de seneste år, hvilket Ældrerådet hyppigt har påpeget. Man kunne jo se på uddannelse og rekruttering.

Byrådet kunne f.eks. også beslutte, at der skal føres et øget tilsyn med plejehjem til erstatning for det embedslægetilsyn, der ophørte for nogle år siden. Og ligeledes et tilsyn i hjemmeplejen. Ikke at der er garanti for, at øget tilsyn kunne have opfanget alle de kritikpunkter, man nu kan finde på Kongsgården, men nok nogle af dem, og hvis man så i øvrigt ville etablere en ordning, således at pårørende også havde mulighed for at møde tilsynet, så ville vi være nået et godt stykke.

Kontrol er nok et fy-ord for mange, men måske ikke så dårligt alligevel, og man kunne jo prøve at betragte kontrol og evaluering som en gave. Som et udtryk for en interesse for om medarbejderne løser deres opgaver godt.

WWW.aeldreraadaarhus.dk
E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk
Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

27. maj. 2019

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation