Tilbage til oversigt

2020-09-12: høringssvar vedr. Udbud af urologi og afføringsinkontinensprodukter

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
Rådhuset
8100 Aarhus C

Sendes til:
Lone Graabach: lgra@aarhus.dk
og
Jakob Søgaard Clausen: jasoc@aarhus.dk

Ældrerådets høringssvar vedr.:

Udbud af urologi og afføringsinkontinensprodukter.

Ældrerådet har med stor interesse gennemgået Administrativ Service forslag til udbud af urologi- og afføringsinkontinensprodukter.

Vi lægger megen vægt på en kvalitetsforbedring på området som er tiltalende og påkrævet, og som vil lette ubehaget for ældre brugere, med stor kvalitet fremfor penge.

Med venlig hilsen
Jan Radzewicz
Formand for Ældrerådet

Bjarne Friis Sørensen
Formand for Ældrerådets
Sundheds- og Omsorgsudvalg

WWW.aeldreraadaarhus.dk
E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk
Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

12. sept. 2020

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation