Tilbage til oversigt

2020-10-06: høringssvar vedr. Kultur og Sundhedsplan 2020

Aarhus Kommune
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
Og
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Indlægges på høringsportalen
Og sendes til Jakob Søgaard Clausen jasoc@aarhus.dk

Ældrerådets høringssvar til 

Kultur & Sundhedsplan for Aarhus Kommune.

Med udgangspunkt i Ældrerådets udtalelse af 1. november 2019 til procesplanen for ovennævnte har vi følgende kommentarer til Aarhus Kommunes oplæg.

At det er vigtigt for Aarhus, at have en stærk plan for ”Kultur og sundhed” skal der ikke stilles spørgsmålstegn ved. – Ældrerådet ser positivt på koblingen mellem kultur og sundhed. Der kommer flere og flere fysisk / psykiske stærke ældre borgere til, og initiativerne i planen kan helt sikkert være med til at sikre sund aldring i kommunen, og til velfærd blandt borgerne.

Ældrerådet har tidligere påpeget, at initiativerne er meget spredte, og foreslået et katalog eller en oversigt over de mange tilbud, det kan vi se er taget til efterretning med samlingen af cases, hvoraf det tydeligt fremgår, at der er mange aktører, som har budt ind med tilbud.

De 68 cases viser dermed mangfoldigheden i initiativet og synliggør aktørernes interesse i at samarbejde om en Kultur & Sundhedsplan for Aarhus Kommune. – Kategoriseringen af tilbuddene med symboler er rigtigt godt. Det kan måske virke for upræcist for borgerne, hvis det er den endelige version, vi har fået adgang til. Man kunne måske overveje yderligere opdeling.

I case-samlingen mangler vi dog synligheden af Frivilligcentret og Frivillighusene, men vi går ud fra, at disse vil blive brugt i udmøntningen af dele af planen.

Vidensdeling ifm. udvikling af en Kultur & Sundhedsplan for Aarhus Kommune er også en god indgang til at få implementeret tiltag, som virker andre steder, i andre byer, i regionen eller på landsplan. Det kan være med til at sikre succesen med de enkelte initiativer.

Der er afsat midler til Kultur og Sundhedsplanen, hvor kommunens kulturaktører går sammen om at skabe initiativer, der fremmer sundhed og trivsel for aarhusianerne. – Det forventes at midlerne udmøntes i samarbejde mellem Kultur & Borgerservice og Sundhed & Omsorg.

Med det nye budgetforlig kan Rådet godt være bekymret for, om der er nok midler til at realisere planen i hele dens udstrækning.

Ældrerådet i Aarhus kommune ser frem til, at blive inddraget i udrulningen af Kultur & Sundhedsplanen for Aarhus Kommune, og glæder os til at følge udviklingen i de kommende år

Med venlig hilsen,

Jan Radzewicz
Formand.

Anne Grethe Borghelt
Formand for Ældrerådets udvalg
for Samskabelse og brobygning

WWW.aeldreraadaarhus.dk
E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk
Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

06. okt. 2020

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation