Tilbage til oversigt

2020-11-16: høringssvar vedr. Serviceniveau 2021 for pleje, praktisk hjælp

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
Rådhuset
8100 Aarhus C

Sendes til sek@mso.aarhus.dk
og Jakob Søgaard Clausen jasoc@aarhus.dk
Deadline: mandag den 16. nov. 2020

Ældrerådets høringssvar til 

Serviceniveau 2021 for pleje, praktisk hjælp

Som sådan kan Ældrerådet godkende ”Serviceniveauet for 2021”. – Dog kan det undre, at der ikke skal forbedres nogle steder efter Budgetforliget 2021.

Ældrerådet fokuserer meget på borgerens muligheder for at udfolde et værdigt liv med ”Tryghed, Omsorg og Selvbestemmelse” uanset, hvor borgeren er i systemet. – Måske kunne det påtænkes at opdele bladet i 2 dele:

1. ”Sammen om et værdigt liv”, der beskriver de første 13 sider om ”Frivillighed, Aktiviteter, Forebyggelse, Sundhed, Rehabilitering og Træning”. Det handler om, hvor og hvordan, du kan hjælpe andre og hjælpe dig selv.

2. ”Sammen om et bedre liv”, der beskriver de sidste 26 sider om mulighederne for, at du kan få hjælp. – Det har reelt med ”Serviceniveauet” at gøre.

Vi beder om følgende ændringer i tekst og billeder i oplysningsbladet ”Et bedre liv”:

Ligesom der findes adresser på plejehjem i Aarhus Kommune på side 36, bør der også tilføjes adresser på kommunale ældreboliger. – Desuden mangler der information vedr.:

• ”Generationernes Hus” på Aarhus Ø.
• Afhjælpning af ”Ensomhed”.
• Ældrerådet så gerne, at der var tilføjet noget vedr. en ”Klagefunktion”.

Med venlig hilsen
Jan Radzewicz
Formand

WWW.aeldreraadaarhus.dk
E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk
Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

16. nov. 2020

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation