Tilbage til oversigt

2020-11-24: høringssvar vedr. Aarhus Kommunes Kulturpolitik 2021-24

Aarhus Kommune
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
Kulturforvaltningen
Skovgaardsgade 3-5

8000 Aarhus C

Sendes til deltag.aarhus.dk/hoering
Og Jakob Søgaard Clausen jasoc@aarhus.dk

Ældrerådets høringssvar til 

Aarhus Kommunes Kulturpolitik 2021-24

Overordnet mener Ældrerådet, at det er en god plan, men også en meget visionær plan i en Corona-tid, som vi står i lige nu. – Det er om noget et faktum, der kan forhale og begrænse udrulningen frem mod 2024.

Det er en god idé, at bruge det første år 2021 til at gentænke/reflektere over situationen. Her kunne man genbruge den aflyste festuges slogan “In it together” – “Sammen om fællesskabet” – tænker Ældrerådet det kunne hedde, for det er absolut aktuelt.

Der er brug for en klar og tilgængelig strategi, og det er vældig godt med de overordnede temaer, der lægges op til:

• et stærkt fundament
• at kultur er velfærd
• dannelse og uddannelse
• åbne arme og åbent sind
• globalt udsyn og ansvar
• klima

Især det faktum, at man vil kæde temaerne sammen med de relevante FN Verdensmål (nummer 3-4-10-11-13-16-17). Det er både godt og relevant, men også en stor og lang proces, der står forud, for at det kan/skal lykkes.

Der skal heller ikke herske tvivl om, at genlyden fra året 2017, som EU-kulturhovedstad, har været og er stadig en vigtig brik i at profilere Aarhus og Danmark som en foregangsby og et foregangsland for kulturen i Europa. Der er pt. skabt flere kulturelle initiativer i Aarhus, f.eks. på Amtssygehuset og på Godsbanen, som Ældrerådet håber, der vil blive skabt flere af. F.eks. kunne bygningerne, der før rummede Aarhus Slagtehus bruges, i stedet for at jævne  bygningerne med jorden og bygge nye betonboliger. Der er mange steder, der står tomme nu, som kunne bruges til kulturelle tiltag, og det er i Ældrerådets optik bedre at bruge de eksisterende bygninger i stedet for at bygge nyt.

De 6 mål for Aarhus falder godt sammen med de ønsker, Ældrerådet har for byen, og især for byens ældre borgere, så dem godkender Ældrerådet i håb om, at kulturlivet i Aarhus kan genstartes i 2022, og at det bliver muligt at markere de events, der er linet op, især Music City Aarhus 2022, 40-års jubilæum i Musikhuset, 90-års dag for Musikskolen og åbning af nyt Sport & Kultur Campus i Gellerup.

Det er alt-i-alt en stærk plan, men også en plan som kan blive amputeret undervejs pga. Covid19 og dennes udvikling.

Med venlig hilsen
Jan Radzewicz
Formand

Anne Grethe Borghelt
Formand for Ældrerådets
Samskabelses og Brobygningsudvalg

WWW.aeldreraadaarhus.dk
E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk
Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

24. nov. 2020

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation