Tilbage til oversigt

2020-11-24: høringssvar vedr. Oplæg til Videreudvikling af lokalcentre i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
Rådhuset
8100 Aarhus C

Sendes til lokalcentre@mso.aarhus.dk
Og Maj Morgenstjerne majmo@aarhus.dk
Samt Jakob Søgaard Clausen jasoc@aarhus.dk

Ældrerådets høringssvar til 

Oplæg til Videreudvikling af lokalcentre i Aarhus Kommune

Ældrerådet bifalder den gode ide med at genstarte en videreudvikling af lokalcentrene i Aarhus Kommune til gavn for brugerne og lokalbefolkningen i de enkelte områder.

Det er en god udvikling, også hvad angår adskillelsen af plejehjem og lokalcentre, så plejehjemsdriften kan have forstanderens fulde fokus.

Ældrerådet vil gerne i fortsat dialog med Lokalcenterledelsen og være med til at formidle de gode og spændende ideer, der kan videreudvikle de forskellige lokalcentre på differentierede måder.

Med venlig hilsen
Jan Radzewicz
Formand

Anne Grethe Borghelt
Formand for Ældrerådets
Samskabelses og Brobygningsudvalg

WWW.aeldreraadaarhus.dk
E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk
Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

24. nov. 2020

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation