Tilbage til oversigt

2020-12-11: Ældrerådets høringssvar til Samarbejdsaftale om apopleksi-teams i Region Midtjylland

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
Rådhuset
8100 Aarhus

Sendes til:
Klaus Bach Trads klbj@aarhus.dk
Søren K. Hougaard Jensen skh@aarhus.dk
Jakob Søgaard Clausen jasoc@aarhus.dk

Ældrerådets høringssvar til:

Samarbejdsaftale om apopleksi-teams i Region Midtjylland

Ældrerådet ser med tilfredshed, at Aarhus-klyngens udgående funktion med apopleksi-teams fortsætter, som den har gjort det siden 2002.

Således kan Ældrerådet bifalde, at funktionen nu indgår i ”Samarbejdsaftalen om apopleksi-teams i Region Midtjylland”, og at der, hvis det ønskes, i aftalen kan indgå andre samarbejdsfora, der er etableret under Sundhedsaftalen i Aarhus- klyngen.

Med venlig hilsen,

Jan Radzewicz
Formand.

WWW.aeldreraadaarhus.dk
E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk
Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

11. dec. 2020

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation