Tilbage til oversigt

2020-12-14: Læserbrev om Fremmødevalg til Ældrerådet efteråret 2021

Fremsendt af Rådmand Jette Skive, MSO

og

Jan Radzewicz, formand for Ældrerådet

og bragt i

Aarhus Stiftstidende den 8. dec. 2020

Opfordring

Ældrerådsvalg er vigtigt for den demokratiske proces

DEBAT: Hvert fjerde år skal der foretages valg til ældreråd i alle landets kommuner. Valgperioden for Ældrerådet i Aarhus Kommune følger valgperioden for Aarhus Byråd, hvilket betyder, at næste ældrerådsvalg skal afholdes i efteråret 2021 således, at et nyvalgt ældreråd kan fungere fra 1. januar 2022.

Det seneste ældrerådsvalg i Aarhus Kommune blev afviklet i oktober 2017, og ud af de 66.000 stemmeberettigede borgere over 60 år var der knap 12.000 personer, der afgav deres stemme. Valgdeltagelsen var dermed på cirka18 procent. Dette er næsten en halvering af valgdeltagelsen sammenlignet med valget i 2013, hvor valgdeltagelsen var 35,4 procent.

Valgdeltagelsen i Aarhus Kommune var i 2017 ifølge Danske Ældreråd den laveste blandt alle landets kommuner. For hele landet er den gennemsnitlige stemmeprocent ved ældrerådsvalg afholdt i perioden 2016-2020 på over 50 procent. Med valget i 2017 halter Aarhus Kommune således gevaldigt bagud. Det kan vi ikke være bekendt.

I 2017 blev ældrerådsvalget primært afviklet digitalt dog med mulighed for at brevstemme på tre lokationer og på plejehjem og i eget hjem, hvis vælgeren ikke selv kunne komme frem til de tre brevstemmesteder. I 2013 var det, foruden at stemme digitalt, muligt for borgerne at brevstemme på plejehjem og i eget hjem. Valgdeltagelsen i 2013 var markant højere end i 2017 (ca. dobbelt så høj), hvilket tyder på, at det næsten rene digitale valg i 2017 har medført, at færre ældre har afgivet deres stemme.

Flere kommuner har i 2017 afviklet ældrerådsvalget som et fremmødevalg i forbindelse med kommunal-og regionsrådsvalget 21. november 2017. Med denne valgmetode har flere af vores omkringliggende kommuner opnået en betydeligt højere valgdeltagelse sammenlignet med Aarhus Kommunes valgdeltagelse i såvel 2013 som 2017. Derfor ønsker vi, at valget til ældreråd i Aarhus Kommune i 2021 primært afholdes som et fremmødevalg sammen med kommunal-og regionsrådsvalget 16. november 2021 dog med mulighed for digital stemmeafgivning samt hjemmevalg ved besøg af tilforordnet på eksempelvis plejehjem.

Ældrerådene spiller en vigtig rolle i forhold til at udbygge dialogen mellem kommunens ældre borgere og byrådet. Når det folkevalgte ældreråd tages med på råd, får kommunerne vigtig viden om, hvilken virkning de kommunale initiativer har for ældre borgeres livsbetingelser. Det styrker lokaldemokratiet og gør, at flere ældre borgere føler sig hørt og inddraget. Det er derfor i kommunens, ældrebefolkningens og i ældrerådsmedlemmernes interesse, at Ældrerådet har et solidt mandat og afspejler borgerne i Aarhus bedst muligt. Dette fremmes bedst, hvis stemmeprocenten og interessen for ældrerådsvalgene er høj.

En høj valgdeltagelse vil være en styrkelse af den demokratiske proces og inddragelsen i Aarhus Kommune og vil være med til at give Ældrerådets arbejde legitimitet. Vi er overbevist om, at et fremmødevalg til ældrerådsvalget samtidig med kommunal-og regionsrådsvalget vil bidrage betydeligt hertil, og derfor har vi nu sendt en anmodning til valgbestyrelsen i Aarhus Kommune om at give deres accept af dette.

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation