Tilbage til oversigt

2021-03-12: En høj stemmeprocent giver legitimitet

Ældrerådsvalg: En høj stemmeprocent giver legitimitet

Af: Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg og Jan Radzewicz, formand for Ældrerådet

Hvert 4. år skal der i henhold til lovgivningen foretages valg til Ældreråd i landets kommuner. Valgperioden for Ældrerådet i Aarhus Kommune følger valgperioden for Byrådet, hvilket betyder, at kommunens ældre over 60 år til efteråret skal vælge et nyt ældreråd. Det er Byrådets ansvar – i samarbejde med Ældrerådet – at sikre, at valget bliver afholdt. Konkret er det Sundhed og Omsorg, der står for afholdelse af valget.

Ved seneste Ældrerådsvalg i oktober 2017 var der 11.888 personer, ud af de dengang 66.004 stemmeberettigede borgere (+60 år), der afgav deres stemme. Det gav en stemmeprocent på sølle 18,01 %. Dette var næsten en halvering af valgdeltagelsen sammenlignet med 2013, hvor valgdeltagelsen var 35,4 %. Valgdeltagelsen i Aarhus Kommune var i 2017 den laveste blandt alle landets kommuner.

For hele landet er den gennemsnitlige stemmeprocent ved ældrerådsvalg afholdt i perioden 2016-2020 på 50,8 procent. Aarhus Kommune halter således gevaldigt bagud, hvad angår valgdeltagelse til Ældrerådsvalg.

Flere kommuner har i 2017 afviklet Ældrerådsvalget som et fremmødevalg i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget i november 2017. Med denne valgmetode har de opnået en betydeligt højere valgdeltagelse end Aarhus Kommunes valgdeltagelse i såvel 2013 som 2017.

Derfor har Ældrerådet og Sundhed og Omsorg fremsat et ønske til Den Kommunale Valgbestyrelsen om at efterårets ældrerådsvalg bliver afholdt på samme måde og sammen med kommunal- og regionsrådsvalget d. 16. november. Her vil der være tale om en valgform, som alle kender. Man møder op på et valgsted, sætter sit kryds og putter stemmesedlen i en valgurne.

I 2017 blev Ældrerådsvalget primært afviklet digitalt. I 2013 var det, foruden at stemme digitalt, muligt for borgerne at brevstemme på plejehjem/i eget hjem ved besøg af tilforordnet og at brevstemme ved at tilbagesende en frankeret svarkuvert – et såkaldt køkkenbordsvalg. Valgdeltagelsen i 2013 var markant højere end i 2017 (ca. dobbelt så høj), hvilket tyder på, at det næsten rent digitale valg i 2017 har medført, at færre ældre har afgivet deres stemme.

Vi tror derfor på, at fremmødevalg sammen med kommunal- og regionsrådsvalget vil løfte stemmeprocenten ganske betydeligt. Når man alligevel skal hen og stemme til By- og Regionsråd, så vil man da også stemme til Ældrerådet.

Ønsket om valg på samme sæt og vis som byrådsvalget er imidlertid blevet klart afvist af Den Kommunale Valgbestyrelse, som består af politikere, med borgmester Jacob Bundsgaard som formand. Ønsket blev også afvist for 4 år siden.

Det ærgrer os. Valgbestyrelsen lægger vægt på praktiske forhold og en mulige smitterisiko til efteråret. Det var ellers nogle forhold, Sundhed og Omsorg sammen med Ældrerådet har været klar til at finde løsninger på. Demokrati må gerne være en udfordring og en høj stemmeprocent er vigtig.

Det styrker nemlig først og fremmest Ældrerådets legitimitet som talerør for kommunens +60 årige, og øger dermed Byrådets og andres lyst og interesse i at lytte til Ældrerådet.

Og det er vigtigt, at der bliver lyttet, for Ældrerådet spiller en vigtig rolle i forhold til at udbygge dialogen mellem kommunens ældre borgerne og Byrådet, hvilket også fremgår af lovgivningen vedr. Ældreråd. Når et folkevalgt ældreråd tages med på råd, får kommunen vigtig viden om, hvilken virkning de kommunale initiativer har for ældre borgeres livsbetingelser. Det styrker lokaldemokratiet og gør, at flere ældre borgere føler sig hørt og inddraget. Det er derfor i alles interesse, at Ældrerådet har et solidt mandat og afspejler borgerne i Aarhus bedst muligt. Dette fremmes naturligvis, hvis stemmeprocenten og interessen omkring ældrerådsvalgene er høj.

Men vi tager valgbestyrelsens beslutning om ikke at lade Ældrerådet finde sted sammen med kommunal- og regionsrådsvalget til efterretning. Uanset hvad, så skal der vælges et nyt Ældreråd og nu arbejder vi konstruktivt på en valgform, som kan sikre en højere valgdeltagelse og engagement end det vi så i 2017.

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation