Tilbage til oversigt

2022-05-17: Notat fra 7-by-mødet i Odense

Notat fra 7-by-mødet i Odense, tirsdag den 17. maj 2022.

 

Vi mødtes på Odense Rådhus kl. 09.30 til morgenkaffe med brød.

Her bød Odense borgmester Peter Rahbæk Juel os velkommen. Han fortalte om de store udfordringer kommunerne har på ældreområdet. Der bliver 50 % flere ældre over 80 år, og de skal have en velfortjent og tryk alderdom. Det kræver flere hænder og penge er ikke nok. Han takkede for vores store arbejde og var glad for ældre-rådene.

 

Herefter fortalte leder Mogens Søllested og sygeplejerske Dorthe Wewer om, hvordan Odense ”Akutteam” fungerer, og vi så en af deres biler med alt udstyr.

Et andet projekt de også kørte var ”Kom Godt Hjem”. Her tog de sig af borgerne, når de skulle udskrives og sendes hjem til egen bolig.

 

Efter frokost på ”Knudsens Gård”, besøgte vi Syddansk Sundhedsinnovation Forskerpark. De er med i arbejdet for at være foran med indretning af operationsstuer, sengestuer  m.m. på det nye Universitetshospital i Odense.

De hjalp også 19 kommuner i Danmark med projekter af nye plejeboliger.

 

Herefter var vi på et spændende værksted og galleri som Jens Galschiøts ejer. Der blev lavet store skulpturer i jern i op til 5 meters højde. Også mindre skulpturer i jern og bronze. Der var malerier og ting i ler. Der hang også en stor ko og tegnede i sand.

Et kæmpe område med 54 ansatte.

Jan Galschiøts har også lavet skulpturen ”Havnearbejder” i Århus.

Den findes på havnen ved Mindet.

 

Vi sluttede dagen af på Restaurant Næsbyhoved Skov, hvor vi inden spisningen fik ny faglighed på demensområdet med en ”Demensklovn”.

 

Et flot arrangement og en god dag. Tak til Odense Ældreråd.

 

John Christiansen

Næstformand i

Århus Ældreråd

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation