Udvalg og repræsentationer

Ældrerådet har nedsat fire udvalg, som varetager arbejdet inden for 4 specielle områder inden for ældreområdet.

Det drejer sig om bolig, kultur, omsorg og tilsyn.

Disse udvalg udarbejder høringssvar og udtalelser til de enkelte magistratsafdelinger, når der behandles relevante sager i Byrådet. Inden udsendelse godkendes høringssvar og udtalelser af det samlede Ældreråd.

 

Skema Grupper og Udvalg

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation