Aktivitetsudvalget

Det er Aktivitetsudvalget opfattelse, at deltagelse i kulturelle tilbud er en væsentlig forudsætning for et sundt og aktivt seniorliv.

Aktivitetsudvalget vil medvirke til at inspirere og understøtte den mangfoldighed af kulturelle initiativer, der eksisterer og etableres for 60+ borgere, både lokalt og generelt i Aarhus Kommune.

Aktivitetsudvalget vil gennem påvirkning af kommunens kultur-, medborger- og frivillighedspolitik medvirke til udvikling af disse politikker og tilbud.

Aktivitetsudvalget vil gennem samarbejde med lokalcentre, plejeboliger, frivillighuse, foreninger og udbydere af kulturelle arrangementer, faste som sæsonbetonede, medvirke til udvikling og formidling af de mangeartede aktiviteter, der her tilbydes.

Aktivitetsudvalget udarbejder oplæg og forslag til høringssvar vedr. udvalgets arbejdsområder til Ældrerådet, og udvalget er opsøgende på udvalgets arbejdsområde:

  • Kulturtilbud i det offentlige rum, lokalcenter mv.
  • Kulturpolitikken i Aarhus Kommune
  • Den øgede digitaliserings muligheder og begrænsninger
  • Medborgerskabsinddragelse
  • Mulighed for træning og fysisk aktivitet
  • Generationsbrobygning

I tilfælde af afgrænsning i forhold til andre af Ældrerådets udvalg vil den videre arbejdsgang afklares mellem udvalgene.

Hvem er vi?

Formand Inge Lise Johansen
Tel. 61 80 5534
Mail: inlijo@gmail.com

Sekretær Anne Grethe Borghelt
Tel.40 14 8338 / 86 22 3883
Mail: annegrethe.borghelt@icloud.com

Helle Brøndum
Tel. 22 26 0147
Mail: helle.brondum@privat.dk

Bjarne Friis Sørensen
Tel. 86 22 2276 / 51 36 0954
Mail: bjarne8@webspeed.dk

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation