Boligudvalg

Boligudvalget arbejder med alle sager, der vedrører ældre og svage borgeres bolig- og boforhold i bred forstand. Dvs. optimale og tidssvarende boliger med god tilgængelighed i trygge omgivelser. I denne forbindelse har udvalget også fokus på ældre og handicappedes muligheder for at færdes sikkert og nemt i byen.

Boligudvalget arbejder med planlægning og gennemførelse af nybyggerier og moderniseringer af ældre- og plejeboliger, lokalcentre mv. Udvalget har særlig opmærksomhed på udbygningsplaner og på udvikling af tidssvarende plejeboliger og demensvenlige boliger, hvor der er taget særlige hensyn til denne udsatte beboergruppe. Udvalget har endvidere fokus på beboerdemokrati og borgerinddragelse vedr. boligforhold.

Udgifter til de forskellige boformer, hvor de ældre indgår, er et særligt område, som udvalget følger nøje. Her tages udgangspunkt i de ældres situation, hvad enten der er tale om boligydelse eller indefrysning af ejendomsskatter.

Herudover har Boligudvalget fokus på trafik og infrastruktur, kommunens boligpolitik og tilgængelighed i byen.

Boligudvalget søger i sit arbejde at opnå indsigt og indflydelse gennem deltagelse i styre- og arbejdsgrupper omkring anlægsprojekter, bl.a. vedr. “Generationernes Hus” på Havnen, letbaneudbygningen og boligplanen for kommunens pleje- og ældreboliger.

I tilfælde af afgrænsning i forhold til andre af Ældrerådets udvalg vil den videre arbejdsgang afklares mellem udvalgene.

Hvem er vi?

Formand
Stinne Eriksen

Tel. 26 83 7468
Mail: stinnemoller@icloud.com

Sekretær
Anne Grethe Borghelt
Tel. 40 14 8338 / 86 22 3883
Mail: annegrethe.borghelt@icloud.com

Mogens Jensen
Tel. 20 91 8003
Mail: mogens18@webspeed.dk

Bjarne Friis Sørensen
Tel. 86 22 2276 / 5136 0954
Mail: bjarne8@webspeed.dk

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation