Forretningsudvalget

Ældrerådet holder møde hver anden tirsdag. Sommerpause holdes fra midt i juni måned til midt i august måned.

På første ældrerådsmøde hvert andet år vælges et Forretningsudvalg (FU) på 3 medlemmer. Forretningsudvalget (FU) holder normalt møde om tirsdagen efter et ældrerådsmøde for at tilrettelægge det næste ældrerådsmøde.

Forretningsudvalget (FU) arbejdsgrundlag

  • Forretningsudvalget (FU) vil gennem planlægning og afholdelse af konstruktive ældrerådsmøder, medvirke til at Ældrerådet på bedste måde får god viden og information til brug for ældrerådets beslutninger og indstillinger, samt sikre en god trivsel for det enkelte ældrerådsmedlem.
  • Forretningsudvalget (FU) vil medvirke til at arrangere interne drøftelser og eksterne besøg, formidle oplæg fra videnspersoner og gennem kurser styrke ældrerådsarbejdet, således at Ældrerådet bedst muligt er på forkant med tiltag, nye love og regler.
  • Forretningsudvalget (FU) vil ligeledes ved jævnlige møder med politikere og andre beslutningstagere, herunder forvaltningschefer og -medarbejdere, påvirke og søge indflydelse på relevante sagsområder indenfor Ældrerådets arbejdsfelt.
  • Forretningsudvalget (FU) vil gennem udadvendt kontakt til forsker- og udviklingsmiljøet forsøge at få viden på det teknologiske felt inden for ældre- og handicapområdet.
  • Forretningsudvalget (FU) vil både på landsplan og i det regionale ældrerådsarbejde hente inspiration fra andre områder i landet, samt her påvirke og bidrage med forslag og ideer, for herved at styrke den regionale og landsmæssige sammenhængskraft i ældrerådsarbejdet

Hvem er vi?

Formand Jan Radzewicz
Tel. 61 27 60 46
Mail: janradze@gmail.com

Næstformand Kirsten Engell
Tel. 23 69 34 88
Mail: kiengell@icloud.com

Sekretær Carl Aksel Kragh Sørensen
Tel. 86 25 74 24 / 21 91 76 88
Mail: caks@petersminde.dk

Grupper og stående udvalg

Gældende fra 1. februar 2018

Ældrerådets egne grupper

Forretningsudvalg (FU)
Formand Jan Radzewicz, næstformand Kirsten Engell og sekretær Carl Aksel Kragh Sørensen samt
konsulent for Ældrerådet Claus Rasmussen

Økonomigruppe vedr. Ældrerådets økonomi
Janet Kjølhede, Rola Abou Hamid, Kirsten Engell, Carl Aksel Kragh Sørensen og Jan Radzewicz

Hjemmesideansvarlig
Atrium Web, Carl Aksel Kragh Sørensen, Jan Radzewicz og Kirsten Engell

Ældrerådets stående udvalg

Aktivitetsudvalg:
Inge Lise Johansen (f), Anne Grethe Borghelt (s), Bjarne Friis Sørensen, og Esther Kathrine
Andersen

Boligudvalg
Bjarne Friis Sørensen (f), A. G. Stinne Møller Eriksen (s), Mogens Jensen og Anne Grethe Borghelt

Omsorgsudvalg
Lone Susanne Svinth (f), Birthe Ryberg (s), Helle Brøndum og Jonni de Linde

Tilsynsudvalg
Kate Runge (f), A. G. Stinne Møller Eriksen (s), Flemming Westergaard og Mogens Jensen

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation