Omsorgsudvalget

Med udgangspunkt i vedtægt og forretningsorden for Ældrerådet i Aarhus Kommune er opgaven for Omsorgsudvalget at arbejde for et værdigt liv for ældre borgere såvel i egen bolig som i plejebolig.

Omsorgsudvalget arbejder med sager, som i følge Ældrerådets vurdering ligger indenfor Omsorgsudvalgets arbejdsfelt, og udvalget udarbejder forslag til høringssvar til Ældrerådet, f.eks. vedr.:

  • Sundhedspolitikken i Aarhus Kommune
  • Aarhus Kommunes kvalitetsstandarder, “Sammen om et bedre liv”
  • Grundlaget for udbud af hjemmeplejen og leverance af hjælpemidler o. lign.

Endvidere kan Omsorgsudvalget af egen drift rette fokus på alle omsorgsområder.

I tilfælde af afgrænsning i forhold til andre af Ældrerådets udvalg vil den videre arbejdsgang afklares mellem udvalgene.

Hvem er vi?

Formand Lone Susanne Svinth
Tel. 20 99 9393
Mail: ls.svinth@gmail.com

Sekretær Birthe Ryberg
Tel. 86 28 1329 / 23 86 2496
Mail: birthe.ryberg@gmail.com

Esther Katrine Andersen
Tel. 86 14 7406
Mail: eka@dukamail.dk

Jonni de Linde
Tel. 86 15 3521
Mail: jonnidelinde@mail.dk

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation