Tilsynsudvalg

Tilsynsudvalget beskæftiger sig med, om kvaliteten i ydelserne til vores ældre og svage borgere i plejeboligerne er i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne, og hvad der i øvrigt gælder for området, f.eks. lovgivning, instrukser og regler.

Tilsynsudvalgets arbejde tager primært afsæt i tilsynsrapporter fra:

  1. Det kommunale tilsyn
  2. Tilsyn foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl. Embedslægeinstitutionen)

Derudover indgår de lovpligtige indberetninger om:

  1. Utilsigtede hændelser (UTH)
  2. Magtanvendelse

i Tilsynsudvalgets arbejdsfelt.

Tilsynsudvalget udarbejder inden for disse områder forslag til eventuelle høringssvar til Ældrerådet.

Endelig kan Tilsynsudvalget tage sager op af principiel karakter og pege på forbedringsmuligheder

Tilsynsudvalget beskæftiger sig ikke med person- eller personalesager, men udvalget kan gøre opmærksom på , når generelle forhold viser sig ikke at være i orden.

I tilfælde af afgrænsning i forhold til andre af Ældrerådets udvalg vil den videre arbejdsgang afklares mellem udvalgene.

Hvem er vi?

Formand
Kate Runge

Tel. 20 99 3097
Mail: katerunge@katerunge.dk

Sekretær
Stinne (Ann-Kerstin) Møller Eriksen

Tel. 26 83 7468
Mail: stinnemoller@icloud.com

Flemming Westergaard
Tel. 86 27 3307 / 20 28 7733
Mail: flemmingwestergaard@gmail.com

Mogens Jensen
Tel. 20 91 8003
Mail: mogens18@webspeed.dk

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation