Ældrerådets møder

Ældrerådet holder møde hver anden tirsdag. Sommerpause holdes fra midt i juni måned til midt i august måned.

På første ældrerådsmøde hvert andet år vælges et Forretningsudvalg (FU) på 3 medlemmer. Forretningsudvalget (FU) holder normalt møde om tirsdagen efter et ældrerådsmøde for at tilrettelægge det næste ældrerådsmøde.

 

Forretningsudvalget (FU) arbejdsgrundlag

  • Forretningsudvalget (FU) vil gennem planlægning og afholdelse af konstruktive ældrerådsmøder, medvirke til at Ældrerådet på bedste måde får god viden og information til brug for ældrerådets beslutninger og indstillinger, samt sikre en god trivsel for det enkelte ældrerådsmedlem.
  • Forretningsudvalget (FU) vil medvirke til at arrangere interne drøftelser og eksterne besøg, formidle oplæg fra videnspersoner og gennem kurser styrke ældrerådsarbejdet, således at Ældrerådet bedst muligt er på forkant med tiltag, nye love og regler.
  • Forretningsudvalget (FU) vil ligeledes ved jævnlige møder med politikere og andre beslutningstagere, herunder forvaltningschefer og -medarbejdere, påvirke og søge indflydelse på relevante sagsområder indenfor Ældrerådets arbejdsfelt.
  • Forretningsudvalget (FU) vil gennem udadvendt kontakt til forsker- og udviklingsmiljøet forsøge at få viden på det teknologiske felt inden for ældre- og handicapområdet.
  • Forretningsudvalget (FU) vil både på landsplan og i det regionale ældrerådsarbejde hente inspiration fra andre områder i landet, samt her påvirke og bidrage med forslag og ideer, for herved at styrke den regionale og landsmæssige sammenhængskraft i ældrerådsarbejdet

Hvem er vi?

Formand Jan Radzewicz
Tel. 61 27 6046
Mail: janradze@gmail.com

Næstformand  Inge Lise Johansen
Tel. 61 80 5534
Mail: inlijo@gmail.com

Sekretær Carl Aksel Kragh Sørensen
Tel. 21 91 7688 / 86 25 7424
Mail: caks@petersminde.dk

Ældreraadet original logo uden tekst billede

Grupper og stående udvalg

Gældende fra 1. februar 2020

Ældrerådets egne grupper

Forretningsudvalg (FU)
Formand Jan Radzewicz, næstformand Inge Lise Johansen og sekretær Carl Aksel Kragh Sørensen samt konsulent Jakob Søgaard Clausen fra MSO.

Økonomigruppe vedr. Ældrerådets økonomi
Janet Kjølhede, Rola Abou Hamid, Inge Lise Johansen, Carl Aksel Kragh Sørensen og Jan Radzewicz

Ældrerådets stående udvalg

Bolig og Arbejdsmarked:
Carsten Petersen (f), Stinne Møller Eriksen (s), Ruben Hejlskov Sørensen, Flemming Westergaard

Samskabelse og Brobygning:
Anne Grethe Borghelt (f), Lone Svinth (s), Kirsten Engell, Jonni de Linde

Sundhed og Omsorg:
Birthe Ryberg (f), Magdalene Svendsen (s), Flemming Westergaard, Bjarne Friis Sørensen

Tilsyn og Udvikling:
Kirsten Engell (f), Stinne Møller Eriksen (s), Lone Svinth, Carsten Petersen

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation