Ældrerådets møder

Ældrerådet holder møde hver anden tirsdag. Sommerpause holdes fra midt i juni måned til midt i august måned.

På første ældrerådsmøde hvert andet år vælges et Forretningsudvalg (FU) på 3 medlemmer. Forretningsudvalget (FU) holder normalt møde om tirsdagen efter et ældrerådsmøde for at tilrettelægge det næste ældrerådsmøde.

 

Forretningsudvalget (FU) arbejdsgrundlag

  • Forretningsudvalget (FU) vil gennem planlægning og afholdelse af konstruktive ældrerådsmøder, medvirke til at Ældrerådet på bedste måde får god viden og information til brug for ældrerådets beslutninger og indstillinger, samt sikre en god trivsel for det enkelte ældrerådsmedlem.
  • Forretningsudvalget (FU) vil medvirke til at arrangere interne drøftelser og eksterne besøg, formidle oplæg fra videnspersoner og gennem kurser styrke ældrerådsarbejdet, således at Ældrerådet bedst muligt er på forkant med tiltag, nye love og regler.
  • Forretningsudvalget (FU) vil ligeledes ved jævnlige møder med politikere og andre beslutningstagere, herunder forvaltningschefer og -medarbejdere, påvirke og søge indflydelse på relevante sagsområder indenfor Ældrerådets arbejdsfelt.
  • Forretningsudvalget (FU) vil gennem udadvendt kontakt til forsker- og udviklingsmiljøet forsøge at få viden på det teknologiske felt inden for ældre- og handicapområdet.
  • Forretningsudvalget (FU) vil både på landsplan og i det regionale ældrerådsarbejde hente inspiration fra andre områder i landet, samt her påvirke og bidrage med forslag og ideer, for herved at styrke den regionale og landsmæssige sammenhængskraft i ældrerådsarbejdet

Hvem er vi?

Formand Jan Radzewicz
Tel. 61 27 6046
Mail: janradze@gmail.com

Næstformand John Christiansen
Tel. 31 19 2043
Mail: joc8000@gmail.com

Sekretær Anne Grethe Borghelt
Tel. 40 14 8338
Mail: annegrethe.borghelt@icloud.com

Ældreraadet original logo uden tekst billede

Grupper og stående udvalg

Gældende fra 1. marts 2022

Ældrerådets egne grupper

Forretningsudvalg (FU)
Formand Jan Radzewicz, næstformand John Preben Christiansen og sekretær Anne Grethe Borghelt samt konsulent Jakob Søgaard Clausen fra MSO.

Økonomigruppe vedr. Ældrerådets økonomi
Mette Schjeldahl MSO og John Preben Christiansen

Ældrerådets stående udvalg

Bolig og Arbejdsmarked:
Margrethe Bogner (f), Flemming Hintze Thisted (s), Ruben Hejlskov Sørensen, Sven Nicolaisen

Samskabelse og Brobygning:
Jørgen Juul Pedersen (f), Knud Østergaard (s), Inge Lise Johansen, Jan Wigant-Bjerre

Sundhed og Omsorg:
Carl Aksel Kragh Sørensen (f), Lone Svinth (s), Magdalene Svendsen, Flemming Westergaard

Tilsyn og Udvikling:
Kirsten Engell (f), Stinne Møller Eriksen (s), Hanne Vorre, Carsten Petersen

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation