Samskabelse- og Brobygningsudvalg

Ældrerådet har nedsat 4 faste udvalg. – Et Bolig- og Arbejdsmarkedsudvalg, et Samskabelses- og Brobygningsudvalg, et Sundheds- og Omsorgsudvalg og et Tilsyns- og Udviklingudvalg.

Inden for udvalgenes respektive arbejdsområder – angivet nedenfor – arbejder udvalgene med sager, som henvises fra Ældrerådet, ligesom udvalget kan tage sager op af egen drift. Udvalget foretager en belysning af sagen og udarbejder en indstilling til Ældrerådet med forslag til handling. F.eks. forslag til høringssvar, udtalelse el. lign.

Samskabelse – og Brobygningsudvalget arbejder med sager, der vedrører borgerinddragelse og medborgerskab, frivillighed og samskabelse. Desuden områder som ensomhed, fællesskaber og netværksdeltagelse og integrationsproblematikker, naturligvis med særlig fokus på 60+ årige. Udvalget har desuden fokus på motion, rehabilitering, dagcenteraktiviteter og overgange fra arbejdsliv til pensionisttilværelsen.

Herudover arbejder udvalget med Ældrerådets synlighed og kommunikation – f.eks. pjecer, informationsmateriale og hjemmeside.
I dette arbejde er kulturelle tilbud en væsentlig forudsætning for et sundt og aktivt seniorliv.

Udvalget vil således medvirke til at inspirere og understøtte den mangfoldighed af kulturelle initiativer, der eksisterer og etableres for 60+ borgere, både lokalt og generelt i Aarhus Kommune.

Udvalget søger at opnå indsigt og indflydelse gennem deltagelse i styre- og arbejdsgrupper.

Udvalgets specifikke opgaver er:

 •  Kommunikation herunder pjecer, hjemmeside og synlighed
 • IT-Seniorer
 • Frivillighed for 60+
 • Ensomhed for 60+
 • Pårørendes ve og vel
 • Medborgerskab og inddragelse
 • Generationsbrobygning
 • Netværksdeltagelse (aktivt)
 • Integrationsproblematikker for 60+
 • Dagcenteraktiviteter
 • Motion / Rehabilitering / værdig beskæftigelse

Udvalgene samarbejder i tilfælde af, at en sag berører mere end et udvalg, og i tilfælde af større tværgående sags- og politikområder samarbejder alle fire udvalg. F.eks. vedr. kvalitetsstandarder, udarbejdelse af politikker, værdighedsbegrebet, og kommunens budget.

Hvem er vi?

Formand
Jørgen Juul Petersen

Tel. 30 45 5466
Mail: juulconsult@post.tele.dk

Sekretær
Knud Østergaard
Tel. 20 21 2550
Mail: knud.oest@gmail.com

Inge Lise Johansen
Tel. 61 80 5534
Mail: inlijo@gmail.com

Jan Wigant-Bjerre
Tel. 26 27 8427
Mail:jwb@opcs.dk

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation