Tilbage til oversigt

2014-03-25: Bliv fritaget for digital post

2014-03-31 09:47

Ældrerådet: Hjælp at hente hos borgerservice til ældre, der ønsker at blive fritaget for en digital postkasse.

 

”Der er nu åbnet op for at søge om fritagelse for en digital postkasse” siger Ældrerådets digitaliseringsudvalg (Kirsten Hedegaard og Carl Aksel Kragh Sørensen)”og der er nu hjælp at hente til disse mennesker.

1. marts lød startskuddet nemlig til at ansøge om at blive fritaget for at have en digital postkasse. Hjælpen får man hos kommunens borgerservice på rådhuset, og fortvivl ikke, hvis man ikke selv kan møde op”.

Senest den 1. november 2014 skal alle borgere i Danmark have oprettet en digital postkasse, hvori de modtager post fra de offentlige myndigheder.

Ældrerådet får jævnligt henvendelser fra bekymrede ældre, der mener, at de ikke er i stand til at kunne håndtere en digital løsning.

Hos borgerservice får man en blanket, der skal udfyldes (kan også udskrives fra Aarhus Kommunes hjemmeside) hvorefter man skriver under på, at man lever op til mindst et af de kriterier, der kan fritage for oprettelse af digital postkasse. Fritagelseskriteriet er bl.a., hvis man ingen computer har (kommunen kan ikke tvinge ældre til at købe en), eller man har mentale eller fysiske handicap, som gør, at man ikke kan betjene en computer.

Hvis en ældre ikke selv er i stand til at møde op i borgerservice, siger reglerne, at en pårørende kan henvende sig til borgerservice og få udleveret den blanket, som skal udfyldes og underskrives. Her er også en rubrik med en fuldmagtserklæring.

Borgerservice har også pligt til at hjælpe, hvis en ældre ikke lige selv kan finde ud af at oprette den digitale postkasse. Man skal blot huske at medbringe sit NemID-nøglekort.

 

 

Aarhus, den 25. marts 2014

Ældrerådets Digitaliseringsudvalg

Kirsten Hedegaard og Carl Aksel Kragh Sørensen        Kate Runge, Formand for Ældrerådet

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation