Forretningsudvalget

Ældrerådet har nedsat et forretningsudvalg bestående af ældrerådets formand, næstformand og sekretær.

Forretningsudvalget forbereder ældrerådsmøderne med udarbejdelse af dagsorden mv. og varetager Ældrerådets løbende forretninger herunder behandler og vedtager hastesager, der ikke kan behandles i Ældrerådet af tidsmæssige årsager. – Sådanne sager forelægges efterfølgende for Ældrerådet til orientering.

Det er forretningsudvalget, der varetager Ældrerådets eksterne kommunikation.

Forretningsudvalget arbejder derudover med, at Ældrerådet får viden om emner af interesse og betydning for Ældrerådets arbejde, f.eks. kurser, infomøder, konferencer o.lign., samt arrangerer møder med og oplæg fra byrådspolitikere, eksperter og forvaltningspersonale.

Herudover mødes Forretningsudvalget med byrådspolitikere og politiske udvalg og andre beslutningstagere med henblik på fremlæggelse af Ældrerådets synspunkter vedr. relevante sagsområder.

Forretningsudvalget er endvidere engageret i det nationale og regionale ældrerådsarbejde dels med henblik på at hente inspiration til ældrerådsarbejdet i Aarhus dels med henblik på at påvirke og bidrage med forslag og ideer, for herved at styrke den regionale og landsmæssige sammenhængskraft i ældrerådsarbejdet.

Forretningsudvalget søger ligeledes at opnå indsigt og indflydelse gennem deltagelse i styre- og arbejdsgrupper.

Forretningsudvalget har endvidere nogle specifikke opgaveområder – således:

  • Psykiatri
  • Sammenhæng i Sundhedsvæsenet
  • Sundhedsreform
  • Frikommuneforsøg

Vedrørende disse områder samarbejder Forretningsudvalget med Ældrerådets faste udvalg ligesom det er tilfældet ved større tværgående sags- og politikområder.

Hvem er vi?

Formand Jan Radzewicz
Tel. 61 27 6046
Mail: janradze@gmail.com

Næstformand  John Christiansen
Tel. 31 19 2043
Mail: joc8000@gmail.com

Sekretær Anne Grethe Borghelt
Tel. 40 14 8338
Mail: annegrethe.borghelt@icloud.com

Grupper og stående udvalg

Gældende fra 1. marts 2022

Ældrerådets egne grupper

Forretningsudvalg (FU)
Formand Jan Radzewicz, næstformand John Preben Christiansen og sekretær Anne Grethe Borghelt samt konsulent Jakob Søgaard Clausen fra MSO.

Økonomigruppe vedr. Ældrerådets økonomi
Mette Schjeldahl MSO og John Preben Christiansen

Ældrerådets stående udvalg

Bolig og Arbejdsmarked:
Margrethe Bogner (f), Flemming Hintze Thisted (s), Ruben Hejlskov Sørensen, Sven Nicolaisen

Samskabelse og Brobygning:
Jørgen Juul Pedersen (f), Knud Østergaard (s), Inge Lise Johansen, Jan Wigant-Bjerre

Sundhed og Omsorg:
Carl Aksel Kragh Sørensen (f), Lone Svinth (s), Magdalene Svendsen, Flemming Westergaard

Tilsyn og Udvikling:
Kirsten Engell (f), Stinne Møller Eriksen (s), Carsten Petersen, Lone Svinth

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation