Tilbage til oversigt

2015-04-20: Hvad er ”Omsorgstandpleje”?

Aarhus Kommune har et tilbud til alle de borgere, som af en eller anden årsag ikke har mulighed for at benytte de ordinære tilbud fra de mange praktiserende tandlæger overalt i kommunen.

Omsorgstandplejen er en del af denne aftale, og er således et samarbejde mellem Magistraten for Sundhed og Omsorg og Tandplejen Aarhus. Den er et specielt tilbud til de ældre, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske og/eller psykiske handicap ikke er i stand til at bruge de gængse tandlægetilbud.                                                                                                                                                         

De fleste borgere i kategorien er således boende i pleje- eller ældrebolig. 

Det overordnede formål med Omsorgstandplejen er at få bedre tand- og proteseforhold:

  • Bedre evne til at tygge
  • Bedre sundhed og øget velvære

Tandplejens Aarhus´ tilbud består derfor i:

  • Regelmæssigt tandeftersyn, afpudsning, fluorbehandling, kontrol af slimhinder og proteser
  • Tandbehandling på lokalcentret, i plejeboligen eller i hjemmet, hvis man er hjemmeboende.

Tandplejen Aarhus har udstyr, der gør det muligt, at løse de fleste opgaver på borgerens bopæl. Men dog er der naturligvis opgaver, som har en karakter, der kræver et besøg på en af Tandplejens klinikker.

Den særlige opgave for Omsorgstandplejen gør det naturligt, at der er et tæt samarbejde med personalet på lokalcentrene og plejeboligerne om tilrettelægning af tandpleje m.v. hos den enkelte beboer.

Der er i dag lidt over 1300 omsorgstandpleje-patienter i Aarhus Kommune.  Hvilket er et relativt lille antal i forhold til de mange plejehjemspladser og hjemmeboende, der af forskellige grunde har behov for anden hjælp.

For at kunne komme i betragtning skal man visiteres til det. Visitationen foretages, som til alle andre ydelser, af visitationslinjen eller af borgerkonsulenterne i lokalområdet. 

Begge steder vil man kunne få råd nærmere oplysninger om mulighederne. – Ligesom der er mulighed for mere information på Aarhus Kommunes hjemmeside.

For de visiterede borgere opkræves der en årlig egenbetaling, som i 2015 er på 485 kroner.

I Ældrerådet mener vi, at omsorgstandplejen er et rigtig godt tilbud til den gruppe ældre, der ikke kan benytte sig af det almindelige tandlægesystem, og vi håber hermed, at vi kan være med til at udbrede kendskabet til denne udmærkede ordning.

Arne Pedersen

Formand for Omsorgssudvalget

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation