Danske Ældreråd

Dette er en sammenslutning af alle ældreråd, så vi i samlet flok kan varetage og formidle ældrerådenes interesser på landsplan. Danske Ældreråd rådgiver Regering, Folketingets partier, Kommunernes Landsorganisation og mange offentlige og private organisationer.

Ligeledes afgiver Danske Ældreråd høringssvar til nye lovinitiativer og markerer sin holdning til aktuelle ældrepolitiske emner.

Sekretær i Ældrerådet i Aarhus Kommune Carl Aksel Kragh Sørensen er medlem af Danske Ældreråds bestyrelse.

 

Regionsældrerådet

Hver kommune har et ældreråd. I Region Midtjylland er der 19 kommuner. De 38 formænd og næstformænd i Ældrerådene i region Midtjylland udgør Regionsældrerådet.

Vi mødes hvert kvartal – eller efter behov og ønsker – for at drøfte og følge udviklingen på ældreområdet i regionen. Vi koncentrerer primært vores mødeaktivitet omkring hospitaler, sundhed, trafik og den på områderne gældende lovgivning.

 

7 by samarbejdet

De 7 største byer i Danmark mødes hvert år og udveksler ideer og problemer. Byerne er København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og Frederiksberg.

Det giver hvert år mange gode resultater til fælles bedste. Det er sundt at vende tingene og blive klogere på nogle af områderne.

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation