Tilbage til oversigt

2020-07-19: Godt begyndt – men langt fra halvt færdigt!

Jan Radzewicz
Formand for Ældrerådet
Plutovej 10
8270 Højbjerg

Rådmand Jette Skive, Sundhed og Omsorg, har nu, efter i en periode at have taget mod mange hug for elendig pleje og omsorg på især Kongsgården, men også Skæring plejehjem og Aarhus demensplejehjem, præsenteret en række tiltag, der skal søge at rette op på miseren.

Rådmanden vil her og nu finde 10 mio. kr., der skal gå til ansættelse af flere kvalitetssygeplejersker og sygeplejersker med ansvar for dokumentation og journalisering på plejehjemmene. Der ansættes flere serviceassistenter til rengøring, og der etableres en klagefunktion, som skal tage sig af klager fra bl.a. pårørende. Herudover skal samarbejdet med bl.a. pårørende styrkes.

Disse tiltag er gode og rigtige. Kvalitetssygeplejersker skal sikre, at kvaliteten af plejen m.v. på plejehjemmene er i orden, og er således et vigtigt led i dels den daglige egenkontrol på plejehjemmet, men også et vigtigt led i tilsynet med plejehjem og opfølgningen på tilsynet. Sygeplejersker der kan oversætte og indføre tilsynets observationer og bemærkninger i den daglige praksis.

Ligeledes er øget dokumentation af den plejefaglige indsats vigtig for plejehjemsbeboernes liv og helbred, og for sammenhæng og fornuft i plejen. F.eks. virker den her medicin, eller gør den ikke, og for “overdragelse” af borgeren fra den ene plejer til den anden.

Øget rengøring og hygiejne er også vigtig. Ikke kun for et syns skyld, men til forebyggelse af infektioner, sygdomsspredning mv. Det ved vi fra vores egen dagligdag med Covid-19.
10 mio. kr. lyder af meget. – Det er også meget, nemlig meget lidt. – For 10 mio. kr. kan Sundhed og omsorg få ca. 22 sygeplejersker – til næsten 50 plejehjem. Det er ikke en halv pr. plejehjem. Og hvis der skal dokumenteres og journaliseres ordentligt og samarbejdes ordentligt med pårørende, så skal hver fuldtids-Sosu vel bruge 0,5-1 time pr. arbejdsdag. Lad os sætte det til 5 timer pr. uge. Så kan man selv regne videre.

Så det er ikke gjort med 10 mio. kr. Ældreområdets budget er gennem mange år udsultet og udpint. Og det har Ældrerådet gennem mange år gjort Byrådet opmærksom på. Så ingen byrådsmedlemmer kan sige “det vidste vi sandelig ikke”, og ingen kan sige “at det bare er et spørgsmål om at prioritere rigtigt”. Så sent som for et par måneder siden har Ældrerådet skrevet til byrådets medlemmer om dette. Ældrerådet har fuldt og helt levet op til hele meningen med et ældreråd. – Nemlig at rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål.

Der behøver såmænd ikke blive prioriteret i Sundhed og Omsorg, for der mangler penge alle steder. Man kan bare smide pengene op i luften, så skal de nok falde ned og lukke et hul et eller andet sted.

Det vil koste ikke under 100 mio. kr. her og nu som en varig budgetudvidelse, hvis serviceniveauet i Sundhed og Omsorg skal løftes til 2017-niveau. Og hertil kommer en årlig budgetudvidelse fra nu af på 60-70 mio. kr. som følge af tilgangen af flere ældre. – Her har man så allerede en model, der vil øge budgettet med halvdelen eller ca. 30 mio. kr. pr. år.

Så hvis Sundhed og omsorg i 2023-2024 skal kunne levere en service på 2017 niveau, skal budgettet i 2023 være omkring 300 mio. kr. højere end i dag. Og her har man som nævnt en model, der vil give ca. 100 mio. af dette beløb. – Og i dette regnestykke er ikke medtaget udgiftsstigninger som følge af flere voksenhandicappede, som Sundhed og Omsorg overtager ansvaret for efter 67 år.

Og var servicen i 2017 prangende? – Næ! – Også dengang gjorde Ældrerådet som nævnt Byrådet opmærksom på, at ældreområdets budgetter var under alvorligt pres, og Ældrerådet fremhævede i øvrigt også hjemmepleje og demensområdet som særligt nødlidende.

Så alle har noget at tænke over, når budgetlægningen for alvor går i gang efter sommerferien. Og nu har Ældrerådet så sagt det igen. Og en gang til. Jette skrive har også besluttet, at det skal ske en organisationsændring i Sundhed og Omsorg, således at en uhensigtsmæssig organisation ikke står i vejen for god drift mv. på ældreområdet.

Og selvfølgelig skal organisationen være skruet rigtigt sammen til opgaven, men det må altså ikke foranledige nogen til at tro, at man kan organisere sig ud af massiv ressourcemangel.

Venlig hilsen Jan Radzewicz
Formand for Ældrerådet

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation