Tilbage til oversigt

2018-07-18: Nyt tilsyn skal sikre værdighed (NYHEDSBREV)

Et nyt statsligt tilsyn på ældreområdet er vedtaget ved lov. Det nye tilsyn skal supplere det lovbestemte kommunale tilsyn. – Tilsynet starter 1. juli 2018, og skal foreløbig køre i en 4-årig forsøgsperiode.

Hermed imødekommes en del af den kritik, der fra bl.a. Aarhus Ældreråd og fra Danske Ældreråds side er rejst mod, at det statslige rutinebaserede tilsyn blev sløjfet for et års tid siden.

Men det er stadig ikke godt nok. – Det nye tilsyn er risikobaseret, hvilket betyder, at ikke alle plejehjem vil modtage et tilsynsbesøg, og det nye tilsyn vil ikke omfatte medicinhåndtering, dokumentation og retssikkerhed.

Der vil blive gennemført både planlagte tilsyn og tilsyn som en reaktion på bekymringsskrivelser til ”Styrelsen for Patientsikkerhed”, f.eks. historier i medierne o. lign. Og det nye tilsyn vil have fokus på dialog og læring, og der vil være fokus på borgernes trivsel, mulighed for selvbestemmelse og værdighed.

Den endelige model for tilsynet er endnu ikke udarbejdet, hvilket skal ske i samarbejde med kommunerne.

Aarhus Ældreråd lægger også vægt på plejehjemsbeboernes trivsel, livskvalitet og værdighed, men vi lægger også vægt på, at borgerne lever et sikkert og trygt liv på vores plejehjem. Derfor ønsker vi fortsat en genindførelse af tilsyn med medicinhåndtering, dokumentation og retssikkerhed. Det var en væsentlig del af det tidligere rutinebaserede statslige tilsyn, og dette kan og skal det nye tilsyn ikke erstatte.

Livskvalitet og glæde på et plejehjem er vigtigt, men det er mindst lige så vigtigt, at man kan bo på et plejehjem i tryghed og sikkerhed og uden risiko for liv og helbred.

Jan Radzewicz
Formand

WWW.aeldreraadaarhus.dk

E-mail: aeldreraadet@post.tele.dk

Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle ældre borgere

Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Søren Frichsvej 36 G, 1.
8230 Åbyhøj

18. juli 2018

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation