Ældrerådet Aarhus – Hvad er det?

Ældrerådet Aarhus rådgiver Byrådet

Ældrerådets opgaver er i følge lovgivningen at rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som kontaktorgan mellem ældre borgere og Byrådet ved tilrettelæggelsen af kommunens ældrepolitik.

Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre. Ældrerådet kan i øvrigt – af egen drift – udtale sig om alle områder, der vedrører ældre borgeres forhold til Aarhus Kommune.

 

Du kan være med

Bor du i Aarhus Kommune og er fyldt 60 år senest på valgdagen, har du valgret og er valgbar til Ældrerådet. Du kan være med til at påvirke kommunens politik for de ældre medborgere. Der er valg til Ældrerådet hvert fjerde år, og valgperioden er den samme som Byrådets.

 

Ældrerådet er de ældres stemme

Ældrerådets hørings- og taleret vedrører alle magistratsafdelinger og alle anliggender, som har særskilt betydning for kommunens ældre borgere. Ældrerådet udpeger medlemmer til forskellige organer, f.eks. Frivilligrådet og Det Sociale Forbrugerråd i Magistratsafdelingen for Social- og Beskæftigelsesafdelingen og i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Referater fra Ældrerådets møder er offentligt tilgængelige og sendes til orientering til Aarhus Byråd, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og til brugerrådene ved lokalcentrene.

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation