Ældrerådets funktion

Formål

Ældrerådet skal medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere.

Ældrerådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen udbygges.

Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik

 

Høringspligt

Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. Kommunalbestyrelsen har derfor pligt til at høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre. Ved vurderingen af, om et spørgsmål vedrører ældre, må kommunalbestyrelsens vurdering tage afsæt i formålet med lovgivningen om ældreråd, dvs. at ældrerådene – på grundlag af en demokratisk debat i ældrebefolkningen – skal rådgive kommunalbestyrelsen i forbindelse med udformningen og tilrettelæggelsen af kommunens politik på ældreområdet.

Høring kan ikke indsnævres til sager, der udelukkende eller i overvejende grad vedrører ældre og heller ikke udelukke sager, der behandles for lukkede døre.

For at sikre, at Ældrerådets rådgivende funktion får reel betydning, skal Ældrerådet høres i god tid, inden kommunalbestyrelsen træffer endelige beslutninger.

Ældrerådet bør tilsendes relevante dagsordener

 

Spørgsmål vedr. ældre

Ældrerådet skal som nævnt ikke kun beskæftige sig med spørgsmål, der angår de svage ældre, men med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover – fx trafik og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.

De ældre skal således have indflydelse på kommunens ældrepolitik i bred forstand og på såvel spørgsmål af overordnet karakter som på forhold, der har betydning for ældres hverdag.

Ældrerådet skal fx høres om de årlige budgetter, om planer for byggeri af boliger til ældre, om forslag til at iværksætte aktiviteter for ældre, kommunalbestyrelsens målsætninger og serviceinformation på ældreområdet mv.

Ældrerådet skal ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.

Kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at høre Ældrerådet om, hvordan den enkelte politik i kommunen tilrettelægges administrativt.

Typiske eksempler på Ældrerådets krav på at blive hørt vedrører fx kommunalbestyrelsens forslag til revision af de lovpligtige kvalitetsstandarder, jf. servicelovens § 139 eller beslutning om placering af stoppesteder.

 

Selvstændig forvaltningsenhed

Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed og er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, jf. forvaltningslovens § 28, stk. 6.

Ældrerådet har derfor tavshedspligt og er omfattet af forvaltningslovens § 28 med hensyn til at indhente og videregive oplysninger.

Ældrerådet har ingen myndigheds- eller beslutningskompetence i forhold til generelle og konkrete sager.

 

Se vejledning

Justitsministeriets »Vejledning om forvaltningsloven« (1986).

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation