Tilbage til oversigt

2015-05-22: Digitaliseringsundersøgelse

Pressemeddelelse fra Ældrerådet i Aarhus Kommune

Ældrerådet i Aarhus Kommune har testet kommunens hjemmeside

21. maj 2015

Ældrerådet i Aarhus Kommune har sammen med alle landets øvrige ældreråd deltaget i en netop offentliggjort undersøgelse om, hvilke udfordringer ældre borgere støder på, når de skal betjene sig selv digitalt. F.eks. når de har brug for oplysninger om hjemmehjælp, deres kommunes plejehjem eller om tilbud til en dement ægtefælle – eller skal flytte eller søge om boligydelse.

Undersøgelsen ”Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere”, der er gennemført af ÆldreForum og DANSKE ÆLDRERÅD, giver et godt indblik i ældre borgeres situation, når de sidder hjemme foran skærmen. Og undersøgelsen viser, at mange kommuner bør gennemgå deres hjemmesider med meget kritiske øjne, hvis det skal lykkes at få borgerne til i højere grad at betjene sig selv. 

Kritikpunkter, der går igen i undersøgelsen, er uoverskuelighed, informationer som er svære at finde, svært tilgængeligt fagsprog og søgefunktioner, der giver alt for mange og irrelevante resultater.

Formændene for ÆldreForum og DANSKE ÆLDRERÅD har følgende kommentarer til den fælles undersøgelse:

Nogle kommunale hjemmesider klarer denne test bedre end andre. Men generelt er der absolut plads til forbedringer. Heller ikke de digitale selvbetjeningsløsninger har fået topkarakterer, siger ÆldreForums formand, Ove E. Dalsgaard.

Formanden for DANSKE ÆLDRERÅD, Bent Aa. Rasmussen, tilføjer:

Undersøgelsen bør afgjort give anledning til selvransagelse i kommunerne. For det er vigtigt at være opmærksom på, at ældrerådsmedlemmer har et forspring frem for mange andre ældre – både med hensyn til it-kompetencer, kommunalt fagsprog og indsigt i deres egen kommunes tilbud til ældre. Derfor har de også klaret sig bedre end ældre generelt kan forventes at gøre.

De to formænd håber, at undersøgelsen giver anledning til, at kommuner og ældreråd fremover samarbejder om at gøre kommunernes hjemmesider mere brugervenlige.

Tanken med undersøgelsen er netop at give bolden op til en konstruktiv dialog i de enkelte kommuner, så ældrerådet og kommunen sammen finder bedre løsninger på de store og små forhindringer, som borgerne støder på, slutter formændene.

Vel vidende at det er et spinkelt grundlag, har Aarhus Kommunes hjemmeside ikke klaret sig så godt i denne undersøgelse. Ældrerådet deltager gerne i en evaluering af hjemmesiden, så Aarhus Kommune får en af landets bedste hjemmesider, der er nem at forstå og nem at finde rundt i.

 

Kate Runge, Formand

Carl Aksel Kragh Sørensen, Digitaliseringsgruppen

Eigil Ege, Digitaliseringsgruppen

 

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation