Tilsyns- og udviklingsudvalg

Ældrerådet har nedsat 4 faste udvalg. – Et Bolig- og Arbejdsmarkedsudvalg, et Samskabelses- og Brobygningsudvalg, et Sundheds- og Omsorgsudvalg og et Tilsyns- og Udviklingudvalg.

Inden for udvalgenes respektive arbejdsområder – angivet nedenfor – arbejder udvalgene med sager, som henvises fra Ældrerådet, ligesom udvalget kan tage sager op af egen drift. Udvalget foretager en belysning af sagen og udarbejder en indstilling til Ældrerådet med forslag til handling. F.eks. forslag til høringssvar, udtalelse el. lign.

Udvalget for Tilsyn- og Udvikling beskæftiger sig med, om kvaliteten i ydelserne til vores ældre og svage borgere i plejeboligerne og hjemmeplejen er i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne og lovgivning, instrukser og regler.

Herudover arbejder udvalget med spørgsmål vedr. rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i sundheds- og omsorgsområdet, herunder uddannelse og arbejdsmiljø.

Udvalget beskæftiger sig også med tilfredshedsundersøgelser og andre kvalitetsmålinger.

Udvalget beskæftiger sig ikke med person- eller personalesager, men udvalget kan gøre opmærksom på, generelle forhold, der ikke er i orden, og udvalget kan foreslå udvikling af nye metoder.

Udvalget søger at opnå indsigt og indflydelse gennem deltagelse i styre- og arbejdsgrupper.

Udvalgets specifikke opgave er:

  • Følge kommunale tilsynsopgaver og deres praksis, herunder normeringer
  • Følge praksis omk. formidling og opfølgning af tilsynsanmærkninger
  • Følge rekruttering og fastholdelse af nye og kommende medarbejdere i forbindelse med uddannelse, opsøgning og tiltag
  • Forholde sig til arbejdsmiljøpræmisser for medarbejdere herunder brug af teknologi
  • Tilfredshedsundersøgelser
  • UTH (utilsigtede hændelser)
  • Akut teams

Udvalgene samarbejder i tilfælde af, at en sag berører mere end et udvalg, og i tilfælde af større tværgående sags- og politikområder samarbejder alle fire udvalg. F.eks. vedr. kvalitetsstandarder, udarbejdelse af politikker, værdighedsbegrebet, og kommunens budget.

Hvem er vi?

Formand
Kirsten Engell
Tel. 23 69 3488
Mail: kiengell@icloud.com

Sekretær
Stinne (Ann-Kerstin) Møller Eriksen

Tel. 26 83 7468
Mail: stinnemoller@icloud.com

Carsten Petersen
Tel. 23 39 4821
Mail: bbjerring.cpetersen@gmail.com

Lone Susanne Svinth
Tel. 20 99 9393
Mail: ls.svinth@gmail.com

Redaktør: Anne Grethe Borghelt - website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation